Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold starts to turn lower from key resistance, while Brent attempts to break higher once more.

Oil barrerls
Source: Bloomberg

Gold turning lower from resistance zone

Gold is turning lower this morning following a substantial rally overnight. This market has continuously failed to break through the $1357-$1358 resistance zone, and this looks like another case of that happening.

Essentially, it makes sense to look out for a potential move lower considering the proximity to that resistance zone. We are clearly consolidating and as such while we await a breakout, it is highly likely that we will continue to range.

Brent continues to push higher

Brent is pushing onwards once more, as we see an extension of an incredibly consistent rally. We are looking for a break and hourly close above yesterday’s high of $50.07 to provide a clue that this retracement is over.

Otherwise, look out for support around $49.49. Essentially it makes sense to look for further higher highs and higher lows and until that is negated, a bullish view remains in place. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.