Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and oil are both enjoying the benefit of a weak USD, but gold’s run is about to hit a key trendline. 

Gold bullion
Source: Bloomberg

Gold in the balance
The metal finds itself at a crucial point – it is rapidly heading towards the downtrend line from the highs of 2 May, so a failure to push on through $1285/$1290 would indicate this is another rally to be sold.

In this instance downside targets would be $1260 and then $1250, the 50-day simple moving average (SMA). A close above $1290 would then indicate another push to $1300 is in play.

Gold price chart

WTI aims higher
Further strength this morning in WTI will be pleasing for those that bought Friday’s dip around $46. Now the next target is the November high at $48.27, and then on to the October high at $51. It would take a move below $44 to turn the outlook even slightly bearish. 

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.