Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil prices seem to be heading lower, as bullish momentum dries up. 

Man inspecting oil barrels
Source: Bloomberg

Gold at risk of moving lower
Gold progress beyond the $1130 area has been absent over the past week. While the hourly uptrend is still holding, the risk is that the price begins to move lower, down towards support at $1120, and then potentially down to $1112, and the lows of last Friday.

The 200-day simple moving average ($1131) and then the monthly downtrend line stand in the way of any further gains, but if it is broken then the next target is $1137 and then $1145. 

Brent rally looks to have stalled
The failure to push on beyond $36 suggests that the Brent rally has stalled. The hourly uptrend still holds, so until the price moves back below $32.50 there is room for another bounce, but a daily close below $32.50 would ignite a move down to $31.22 and then $30.

WTI
The sharp drop yesterday in WTI suggests the sellers are back. While we may see a bounce back towards $31.50 on the intraday charts, it looks increasingly like the next move is lower, down towards $30.50 and then $29.68. The January low around $28 are lurking in the background. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.