NFP figures create frothy gold action

Following this afternoon’s economic data release, gold has once again shown some volatility.

For the second month in a row the US non-farm payroll figures have undershot expectations by some margin, and once again markets spiked on the back of it. Gold’s instant reaction was to jump $12 higher, then almost as quickly gave it all back with a little more. The net effect is that gold’s six-week long move higher is still intact.

Today has seen China come back to work after a week’s worth of new year celebrations, but with so much important data scheduled for the afternoon it is possibly no surprise that they have not shifted markets. Monday and the rest of next week might tell a different story, however.

For those already long on the precious metal it is probably worth hanging on, but we would be considerably more convinced with a close above the 100-day moving average.  

Spot gold chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.