Gold surges above $1300

The metal has rebounded from its eight-week low and is back trading above the $1300 mark.

Gold has now climbed to $1319, up 2.4% on the day, as traders buy back into the market after yesterday’s sell-off. The large downside move on Tuesday was attributed to the Indian tariff hike on gold imports. In 2012, India accounted for 20% of global demand for the precious metal, and the Indian government has increased the tariff on gold imports three times this year in an effort to reduce its current account deficit.

The US government is just over two weeks away from reaching its debt ceiling, at which point the Washington administration will no longer be able to borrow money. In August 2011 the US government decided to increase the debt ceiling, resulting in the US being downgraded. This pushed the price of gold to an all-time high. So if traders fear that no agreement will be reached over the debt ceiling now, we could see gold trade higher.

At 8.30pm, Ben Bernanke of the Federal Reserve will make an announcement. If Mr Bernanke gives any indications that the stimulus package will not be trimmed for a few months, this could provide gold with another reason to rally.

Spot gold chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.