Brent crude’s rally comes to a halt

Comments from Russian president Vladimir Putin have shown that reactionary measures to sanctions are an option.

Worries over energy supplies to Europe has been one of the markets major worries as the troubles in Ukraine have developed. The conclusion being, that sooner or later the sanctions imposed on Russian businesses and business men would trigger President Putin into action.

At the moment that action appears to be directed at Ukraine. As things stand, Ukraine owes Russian firm Gazprom $3.5 billion for gas that has already been supplied. The Russian firm has said that until bills are settled they will cease to export any more after 1 June. Ukraine has stated that should Gazprom reduce the price back to previous levels of $268 per 1,000cm, rather than the now inflated $485 per 1,000cm, then they will pay up. All of this increases Europe’s fears that similar issues could soon face them and that this could easily escalate.

Brent crude, along with oil and natural gas has benefited from this. After a week of heading higher crude has seen sellers coming in ahead of the weekend. However, unless steps can be taken to defuse this issue it is likely that fear will soon see the price, once again, driven higher. 

Brent crude chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.