Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent show signs of a short-term resurgence. However, will the recent downtrend remain intact for both markets?

Gold pullback looks like short-term retracement

Gold has managed to rebound from the crucial $1306 support level, with the creation of higher highs and higher lows pointing towards a possible extension of these recent gains.

With the price moving lower this morning, there is a chance we are seeing a retracement before we push higher once again. As such, watch out for Fibonacci and trendline support as potential buying opportunities. A break below $1311 would be required to negate the expectations of another move higher over the short term.

Will the Brent rally signal a bullish shift?

Brent has been selling off heavily over the past week, as it falls back from the long-term resistance zone between $69.23 and $70.00.

For this recent downtrend to continue, we need to see the continued creation of lower highs and lower lows. As such, a bearish outlook remains in play unless we see a rally up through $64.57. Should we see such a break, it is likely we would be looking at a retracement of the wider sell-off from $70.00.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.