Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold looks likely to turn lower, after rallying into Fibonacci resistance. Meanwhile, Brent sells off after completing a head and shoulders formation.

Gold turning lower from 76.4% retracement

Gold managed to rally into the 76.4% retracement yesterday, yet upon hitting that deep Fibonacci level, we are now seeing the price turn lower.

Following the move below the wider 76.4% level ($1334), there was always a threat that we could be seeing a retracement before we turn lower, rather than a full recovery. As such, a break through $1351 would be required to negate the possibility of a bearish downturn from here. 

Brent follows through on head and shoulders formation

Brent has managed to break below the head and shoulders neckline yesterday, with the price now starting to regain a little ground.

However, this bounce looks unlikely to last, with the Fibonacci retracement coming into play. With that in mind, watch out for the 76.4% retracement at 7800, which coincides with the head and shoulders formation neckline. As such, while we could see short-term gains, this seems likely to turn lower once more as long as the price does not break above 6838.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.