Technical analysis: key levels for gold and crude

Dollar strength seems to have gone for the gold rally, but oil continues to find buyers.

Oil pipes
Source: Bloomberg

Gold bears take control

Gold has, it seems, given up the ghost and now looks set for further losses. Having failed to hold $1300 over the past two weeks, the price now looks to be headed to the $1256 lows from the beginning of the month.

Intraday rallies will likely continue to meet selling pressure even up to $1290. A close above $1300 is needed to reverse the negative outlook. 

WTI keeps on rising

The price for WTI is building on Friday’s bounce to push higher, so further gains should challenge $52.50 and then $53.00.

Dips back to $51.00 should continue to find buyers in the short-term, while a deeper retracement would find buyers at $50.50 and then $49.50.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.