Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil’s slump could be at an end for now, as it fights hard to hold $46. 

Oil storage
Source: Bloomberg

Gold still retreating

Gold’s retreat goes on, returning to test key support at $1264. A break below here could see a push to the $1240 area, and would likely run into the 200-day simple moving average (SMA) at $1239.30 as well.

A bounce from $1264 would need to push back above $1295 to maintain the uptrend, A daily close below $1220 is needed to create a new lower low.

WTI battling to hold $46

It may be that WTI’s slump has run its course for now. If the price can hold $46, then a bounce back to $48 could be in the offing, but a close above $48.50 is needed to reverse the sequence of lower highs and lower lows.

A drop below $45.50 could open the way to $44 and then $42.80.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.