Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold has been selling off, with Fibonacci needed to come into play or else we could see a wider bearish picture come about. Meanwhile, Brent upside could be fleeting amid a broader bearish trend.

Gold drops into Fibonacci support

Gold has dropped below trendline support and the 76.4% retracement of the rally from $1218.

Whether we should use the $1218 mark or $1216 for the Fibonacci drawing is arguable, and thus it is worthwhile noting the $1222 Fibonacci support that marks the low of the day thus far. As such, watch for whether we break below here, with a fall below the $1218 level providing a strong signal of further downside to come. Until then, watch for whether we respond to this Fibonacci support level or not.

Brent continues to grind higher

Brent has been gradually regaining ground over the past week, coming off the declines seen throughout the first three weeks of the month.

There is a strong chance of another push higher today, with Brent continuing the current short-term rebound. However, it is worthwhile noting that there is a strong chance that this is a retracement of the $80.49-$75.16 sell-off. As such, while a bullish short-term outlook remains, this would only translate into a wider bullish outlook if we break through $80.49. Until then, watch for Fibonacci resistance up ahead.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.