Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is expected to break higher amid short-term retracement, while Brent prices look set for further downside.

Gold retraces after recent rally

Gold has been retracing after the rally seen on Monday, with the dollar strength denting its bullish resurgence.

There is a strong possibility that this is a precursor to another leg higher. However, it is also worth being aware that a break below $1216 would provide a more bearish signal. With that in mind, a bullish picture remains in place unless we break below $1216.

Brent breaks lower from consolidation phase

Brent managed to break lower following the continued respect of the $81.63 resistance level.

That builds on the bearish pattern in play over recent weeks, pointing towards further downside. Given the relatively minimal decline beyond the $79.64 support level, it looks like we should have further left in the tank, with a bearish view holding unless we break above the $81.63 level.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.