Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold looks set for further downside following the recent post-breakdown rebound. Meanwhile, Brent is turning lower but this may simply provide us with a better buying opportunity.

Gold looks set for another turn lower

Gold managed to break lower from a period of consolidation, with the fall below $1187 indicating what is likely the beginning of a more bearish phase.

Given the rebound we saw last week, it looks like we are heading back into that bearish theme now. With that in mind, as long as the price remains below $1194, then further downside looks likely to come into play.

Brent turning lower after recent ascent

Brent managed to surge higher last week, seeing a new four-month high for the market.

This looks likely to spark another move towards the upside before long. Thus, while there is a strong chance that we will see a pullback, this would be seen as a buying opportunity as long as the price does not fall below $80.50.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.