Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent are expected to continue declines despite recent periods of upside.

Gold fails to break below key support

Gold sold off from near the crucial $1236 level yesterday, with the wider bearish trend expected to come back into play given the respect of that crucial resistance level.

However, we have failed to see that bearish turn drive a move below the $1211 low set on Thursday. That move would be needed to continue the downtrend, while a rally up through $1236 would signify the potential for a rebound over the short term.

Brent rally unlikely to last

Brent has been moving gradually higher over the past week, in what looks like a retracement of the $75.87-$71.27 sell-off.

This points towards a likely breakdown in the price soon enough, with a rally above $75.87 required to negate the bearish outlook. For confirmation that the sell-off is about to occur, look for an hourly close below $72.35.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.