Technical analysis: key levels for gold and crude

A drop in the dollar has given commodity prices a boost.

Gold rebounds for now

Dollar weakness has allowed gold to rebound from the lower high created at the end of last week, but with all three main moving averages pointing lower the downtrend remains firmly intact.

A bounce back to $1260 would see the previous swing high challenged, and then on to the downtrend resistance line around $1270. A fresh decline will challenge support at $1214 and then $1204.

WTI forms a higher low

A bounce for WTI from the area of the 100-day simple moving average (SMA) at $67.28 suggests that another higher low has been created and that a push back towards $74.00 could be underway here.

The bullish view remains in place unless we see a close below last week’s lows around $66.30.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.