Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil looks to be putting in a higher low, while gold has enjoyed what could be a short-term rebound. 

Gold bounces from support

There has been strong buying for gold around the $1214 level so far in the past 24 hours.

A rally from here would be normal within the context of a downtrend, but it will have to move above $1265 to escape creating a new lower high. Fresh declines bring the $1205 level into play.

WTI rebounds

From the looks of the price chart it seems like WTI has created a new higher low, bouncing back above $68.00 and gaining momentum.

Further gains will target $72.88 and higher. A close below $66.30 would be a bearish development and raise the prospect of a move down to $63.40.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.