Technical analysis: key levels for gold and crude

Crude breaks below a key level, with a heightened risk of further downside as a result. Meanwhile, gold is attempting to regain ground following a fall into a crucial support level. 

Gold shows potential for short-term recovery

Gold has once again failed to break below the critical $1236 mark, with the price starting to push higher yet again.

The ability to push above the $1245 mark is going to be key in providing a short-term bullish outlook or not. Essentially unless we see a break below the $1236 level, there is always going to be a strong chance of a rebound for gold.

Brent consolidating after sharp decline

Brent is attempting to regain ground, following on from a sharp deterioration in the price yesterday.

The break below $72.35 raises the possibility of a wider sell-off. However, there is also a good chance that we move into a retracement mode. Thus, further downside looks likely unlikely unless we see a break above $75.87.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.