Technical analysis: key levels for gold and crude

A strong dollar means that commodities have found it hard to hold their ground this morning. 

Gold retreats from overnight levels

A fresh downward move is developing for gold, with the price dropping back from overnight highs once again.

Below $1314, the $1307 and $1298 levels come into play. Any bounce that fails to move above $1333 remains a selling opportunity. It would require a close above $1340 to really suggest a turn higher is underway.

Brent recovers slightly

The price has trended lower since late January, with rallies being sold for Brent.

This was played out yesterday, with a bounce back to $65.80 finding selling pressure. While it has recovered since, any rally that fails to move above $66.00 is another lower high and thus a possible selling opportunity. Further declines target $63.00 and $61.64.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.