Levels to watch: FTSE 100, DAX and Dow

After yesterday’s sell-off, indices are trying to recover, but the gains have been limited so far. 

FTSE 100 rebounds slightly

The FTSE 100 lost the rising trendline from the February low yesterday, but it has delivered only a modest rebound.

The first line of possible support comes in at 7061, followed by yesterday’s low at 7025, and then down to 6919. A recovery back above 7150 would suggest that the buyers have managed to take back control.

DAX encounters new selling

Monday saw the DAX fall below the rising trend from the March low, and already the rebound is meeting fresh selling.

Further losses will head to 12,115, 12,051 and then 11,908. It would need a recovery back above 12,477 to suggest that a turnaround is at hand.

Dow attempts rebound above trendline

All eyes will be on the Dow Jones as it looks to rebound following yesterday’s drop below the rising trendline that has held since the February low.

A rally that fails to move back above 24,951 would be a selling opportunity, while downside targets now lie at 24,413, 24,213 and 23,831. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.