Disappointing listing by Xiaomi but is it overvalued?

Xiaomi’s listing in Hong Kong got off to a disappointing start at the bottom of its target range, but, according to Richard Windsor of Radio Free Mobile, even that is too much.

Chinese smartphone maker Xiaomi's listing in Hong Kong has been a disappointment. It fell 6% on opening before recovering, valuing it at about $50 billion. The company is the third-largest listed smartphone maker behind Apple and Samsung. Richard Windsor of Radio Free Mobile says that the smartphone market has been slowing. Bearing that in mind, the market is questioning whether the $50 billion valuation is too much; on fundamentals, the highest figure Windsor’s firm valued it at was $42.6 billion.

In his research note he put Xiaomi’s fair value 20% lower at $33.3 billion on corporate governance concerns.

According to Statistica, 1.54 billion smartphones are sold annually with a sales value of $489 billion, however, shipments did dip slightly in 2017.

Razer, a global gaming hardware company, listed towards the end of last year valued at an ‘extremely expensive’ ten times revenue. It did well on the first day but has since lost 60% of its value.

Windsor says that is a warning for companies sold to market on a story rather than fundamentals, something that he says may yet happen to Xiaomi. He explains Xiaomi is being rated as an ‘expensive’ dominant internet company in China. However, the trade war between President Donald Trump and China will not hit the company as, at the moment, it has little income from the US.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.