Trading psychology ‘the most important thing’ for a trader

Consistent profits are the aim for any trader, but, as Lee Sandford MSTA CFTe tells IG, the background for this to happen is for a retail trader to adopt the correct trading psychology.

Traders, Lee Sandford says, can be vulnerable to early failure because of a lack of discipline, which often leads to the trader running out of funds. To combat this there has to be an early adoption of a routine that forms the basis of a consistent practice.   

Highlighting three main influences on consistency, Sandford talks about rules around the technical aspects of trading, as well as the mental and biological aspects that are needed.

Technical consistency includes going into a trade with an aim or a target. Meeting a target will either trigger an exit of a position or, if a trend is in place, an understanding of how to benefit from that market and to keep the profits flowing. 

The mental aspects, Sandford says, circle around early successes or failures. There is a temptation for the unseasoned retail trader to expect that things will always go well after a period of success, and that there is no hope when things do not turn out as planned. It is at these two extremes of emotion when mental consistency tends to go awry. Linked to this are the biological aspects, where a trader must learn how the body reacts to the stresses of winning or losing, by over celebrating a win, or getting caught up in a depression following a loss. 

To this last point Sandford looks at the different character types and suggests that you find out where you fit into the accepted psychological profiles. Knowing this will help you understand what your responses will be to a list of all possible outcomes.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.