Trade update: DAX trade idea

The DAX is showing signs of turning around and with 60 points in the bag, it seems a good place to reduce exposure.

Data chart
Source: Bloomberg

The DAX has rallied relatively consistently since we put out the bullish trade idea, based upon the break through 10,121. However, we are seeing signs that a reversal lower could be in the offing.

The weekly chart shows that price has come into a cluster of moving averages, with the 50-week simple moving average in particular sparking the last top in April.

DAX weekly chart

The failure to create a new high and subsequent break to the downside also provides a hint that we may see a strong move lower from these areas. For that reason, it makes sense to cut gains short with such major event risk ahead this week.

DAX hourly chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.