SMI sends positive signals

Price at time of writing – 8367.

In a pattern similar to many of Europe’s markets, the Swiss market index has established foundations which may lead to a major upside breakout.

As with all global share indices, the SMI established its major low in March 2009. Since it broke cleanly above the line representing a 50% advance from this low – which occurred in August 2012 – the index has been targeting 8470, a level that would complete a 100% rise. This target was fulfilled in January this year, and retested again last month. The SMI is currently residing around 100 points beneath this major resistance.

Despite this major target having been achieved, the behaviour of the index following its most recent retest is sending positive signals. Last May, as the SMI approached this resistance on its first attempt, a rapid correction took place that eventually measured 12.5%. After successfully hitting 8470 in January, the index again took fright, rapidly falling 6% soon afterwards. However, following the latest retest the index has traded calmly and shows no obvious signs of intimidation. This bodes well for the future. Any break above 8470 can now be used as the trigger to buy the index. 

Recommendation: neutral. Buy on a break above 8470. The index will then trade immediately to 8674, before pausing. Ultimately, longer-term targets are beginning to emerge in the band 9390-9520.

SMI index chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.