Levels to watch: S&P 500, ASX 200, AUD/USD and oil

With financial markets having undergone somewhat of a renaissance since mid-February, many have questioned if the gains in risk associated assets are sustainable.

oil
Source: Bloomberg

Looking at the daily and weekly chart set-ups in many key assets, further upside could be seen in the short-term despite markets starting to look a touch overbought.

Chris Weston takes a look at the S&P 500, ASX 200, AUD/USD and oil from a technical perspective and assesses the likely path for these markets.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.