Levels to watch: FTSE 100, DAX and S&P 500

Indices refuse to be deterred from moving higher, with little respite for the bears. 

Data
Source: Bloomberg

FTSE 100 takes out August highs

FTSE 100 has moved outside the resistance zone defined by 7436-7461 area. Above here, 7533 comes into play, and from there on to 7600 and all-time highs.

Dips back towards 7350 should remain buying opportunities. 

FTSE 100 chart

DAX solidifies its gains

Having returned to the June high, the DAX is pausing for breath. Despite this, there seems little reason to think that the uptrend has come to an end. We look for oversold readings on the four-hour stochastic as potential areas to add to existing positions or initiate new ones.

It will take a move below 12,400 to change the outlook here.

DAX chart

S&P 500 charges higher

The S&P 500 buyers remain in charge here, with each small dip being bought.

A move below 2490 is needed to reverse the outlook. 

S&P 500 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.