Levels to watch: FTSE, DAX and Dow

Once again markets are in the ascendant, with the US in particular making great strides as Christmas gets ever closer. 

Data
Source: Bloomberg

FTSE 100 could find support at 6070

Overnight gains have been added to this morning, pushing through the highs of last Thursday around 6165. A move through here heads towards 6205 and then 6273 for the FTSE 100

The rising hourly trendline continues to hold, so support may come in around 6070 if the morning bounce dissipates.

FTSE

DAX eyes 11,400

The price finds itself on the up yet again, but it has yet to push through the 10,800 area that would signal a new breakout is underway.

If this is achieved then we look towards 11,000 and onwards to the late November highs near 11,400.

A failure to push on brings support for the DAX around 10,430 and then 10,300 into play.

DAX

Dow could reach 17,800

The US staged a good recovery last night, with futures moving higher this morning as well.

While there may be some resistance around 17,500, the next target for the Dow Jones is 17,652, and then on towards 17,800, the 17 December high.

A breakout from here would head towards 18,000. Support is possible around 17,376 and then 17,275. 

Dow

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.