FTSE set for another major move lower

IG technical analyst Josh Mahony looks in detail at the FTSE 100 which has taken out some crucial support levels. He says it is looking to break into the range we saw in 2011-2012. 

The daily chart shows that a move down to 5760 seems ‘very likely’ and using a projection of a flag pole the target is even lower at 5,100, an area of support we saw back in 2010-2012.

Trade now

Live FTSE 100 prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.