FTSE resumes its uptrend

Price at time of writing – 6822.

Last week saw the FTSE overcome the first of the two hurdles required in order to resume its uptrend.

That first hurdle – the minor resistance at 6775 – had held the index in check for much of the past year. As a result, my short recommendation is now upgraded to neutral and short positions may be closed.

There are early signs that global share markets are poised to resume their five-year-long bull market. It remains an early call on the FTSE, however, as my long-term target at 6922 must also be overcome. The resistance centred around this level is much stronger, and at its core is the line representing a 100% rise from the unique low in March 2009. It will surely prove a challenge to break above this important level.

Last week’s update touched on the possibility that mergers and acquisition activity might have the potential to drive ‘cheap’ UK shares higher. Investment wise, nothing spurs the animal instincts more than large-scale takeover activity, and in this regard it appears the Americans are coming.

Recommendation: neutral. Sell short at 6922. Stop-losses should then be placed on momentum above 7185.

FTSE 100 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.