Dow could move higher

Price at time of writing – 16,530.

The Dow Jones has moved into a very interesting position again. Last Friday saw another attempt to break above my key 16,559 level, but was again quickly rejected.

Although there was no follow-on momentum behind the move, I am raising my recommendation to neutral as a result. Short positions should therefore be closed.

The recent profile of the sideways drift just beneath 16,559, and its ongoing refusal to find any traction below my former target of 16,175, lead me to think the Dow’s next significant move will be upwards. Both traders and investors should be fully prepared for a move to a new and higher trading band, and the next target band defined. I have updated today’s chart in readiness, and clearly highlighted the next resistance lines at 17,778. A move to such a level would fulfill a 1000% rise from the major low that followed the 1987 stock market crash.

It appears that each pull-back from 16,559 is progressively less determined. Given this, the next break above 16,559 should be used as the trigger to buy the index outright.

Recommendation: neutral. Buy on the next break above 16,559. The target then becomes 17,778.

Dow Jones chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.