DAX’s bullish run comes to an end

The three week charge the Germany 30 has enjoyed looks to have run out of steam as it falls back through the 9600 level.

Before the markets opened this morning, the monthly German industrial production figures were released and improved by 0.4% better than the anticipated 0.3%. Although the figures were better than expected, they were still on the meek side and have been unable to boost sentiment in the Germany 30. Both BASF and Bayer AG have been amongst the biggest fallers on the day, both weighing the index down, and only MAN has managed to stay in the blue.

As noted by Brenda Kelly, today’s price action has given technical traders plenty to digest. The bullish run the index had been enjoying from mid-March has spent much of the last week looking like it has run out of steam. This turn in sentiment towards markets could see a retest back down towards the 50-day moving average, currently around the 9465 level.

Brewing in the background is the fundamental issue surrounding Russia’s actions in Crimea, and the increasingly tough stance Angela Merkel is taking over its actions. This weekend saw the German leader very publicly state her agreement with US opinion over events in the Black Sea. 

Germany 30 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.