DAX dips after ZEW report

The Germany 30 dropped briefly but has quickly made regains, and is now in positive territory despite the soft ZEW report.

A man next to a DAX board
Source: Bloomberg

The Tyskland30 is trading at 9952, still up 0.5% on the day after Germany revealed a surprise drop in investment sentiment, and the ZEW confidence report dropped to 29.8 in June after a reading of 33.1 in May. It is not a positive sign when investor confidence drops so soon after an interest rate reduction by the European Central Bank. It would suggest that additional monetary is easing will be required in future.

The index has managed to pull back about half of last week’s losses. As stated by Alastair McCaig, traders quickly shied away from 10,000 at the end of last week but confidence is coming back into the market.

The DAX is receiving support at 9900, which is the 50-hour moving average. If it retakes this morning’s high of 9984, it could test the 10,000 mark once again. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.