Charting indices: resurgence of indices unlikely to last

After the August sharp sell off, one could have expected a sharp bounce up. According to IG analyst Josh Mahony, the recent bounce of the FTSE 100 is not going to last, and 6201 points has become a resistance point. 

We are also coming to a major level of resistance on the German DAX which coincides with the 50% Fibonacci retracement. The Dow Jones also is reaching a horizontal resistance at 16,700 points, a crucial level for future price action.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.