Charting indices: DAX resistance holds the key to European markets

IG technical analyst Josh Mahony is looking for the DAX to close above the descending trendline around 11,260 to signal upside.

On the FTSE, he says a bullish engulfing pattern could indicate we are at the bottom of this downtrend, but it is important to keep a close eye on the intraday levels.

Trade now

Live DAX | FTSE prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.