Charting indices: could indices sell off once more?

The recovery we saw last week on the FTSE100 could be short-lived. What looked like a bounce back appears more and more to be just a retracement after this morning’s move lower.

It now seems to be heading back towards the September 24 low at 5,950 points, which could be an important support. A similar move can be seen on the German DAX, which is now back at its late August lows.

The DAX doesn’t seem to be able to hold any gains at the moment. On the S&P500, key supports have been taken out, which has created a broadening formation, and indicates that the index could go lower once more.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.