Asia report: ASX 200 bounces back in thin volumes

Even though volumes were light today the Australian equity market outperformed the region, which once again kept it in that solid 5,000-5,200 points trading range. The Australian dollar dipped below the 70 cents level early in the session, but this could change with the publication of the durable goods orders and Janet Yellen’s speech later today.

Trade now

Live Australien200 prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.