Vodafone to invest £7bn in upgrade

A windfall from selling Vodafone’s stake in Verizon will be spent on upgrading service standards in the company’s five largest European markets.

Having had some time to think about what it will do with the money made from selling its position in Verizon, Vodafone has decided to improve its own product. The company will embark on operation ‘Project Spring’ to freshen up its ability to offer the best possible service for mobile device users.

One of the most attractive aspects for Vodafone investors has been the income return coming from the company’s Verizon dividend. The firm will not be able to easily replace this income flow and, in order for stockholders to remain confident in the firm, there will need to be a solid investment plan for how it intends to move forward.

Both northern and central European sales have seen an upturn in returns; however sales in southern Europe remain weak and continue to weigh on the company. Although the board has stated that it sees an improving environment, it could be some considerable time before southern Europe stops feeling like it is in recession.

Vodafone chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.