CSL remains on top

CSL remains the global leader in biopharmaceutical therapies; its plasmas derived therapies continue to be the market leader in its field. 

ASX 200
Source: Bloomberg

Its bio range of vaccines and anti-venoms remain unrivalled and its operations in the key US and Europe markets continue to attract high level expertise and investment.

From a fundamental point of view, there are three key reasons CSL continues to be a stock of choice:

  1. EPS growth over the past six years has averaged 21%; the consensus estimates see CSL growing at a rate of 16% in FY15 and FY16.
  2. The company’s growth profile remains a core belief of management and therefore funding for organic growth comes from spending 6% of revenue in its research and development divisions. The results that are being produced from this division is highly encouraging, particularly the developments in the Immune Globulin subcutaneous liquids (IG), which is progressing well in the US and European markets.
  3. Scale and product innovation, coupled with very measured and conservative capital management we see as key drivers for CSL’s value going forward and remains a key reason why we like CSL’s strategy.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.