Coke still not selling the strategy

Coke remains constrained by its strategic changes and the competition in soft beverages.

Coke
Source: Bloomberg

The Australian business remains under pressure in the supermarket price wars, leading to price deflation. This remains the core concern for both margins and growth.

There are three reasons I remain bearish on CCL:

Firstly, the strategic review is unlikely to yield any major efficiency in the interim, considering the strong performance of CCL in the past. Material cost reductions are unlikely because the company is already operationally efficient. Further declines here may actually impact revenue.

Secondly, CCL operates at an approximate 46% premium to its competitors. A price squeeze will remain a major detractor.

Finally, guidance remains broadly flat for the core Australian division, while its volatile Indonesian and Papua New Guinean markets have a growth profile of 8%. However, this is due to the alcoholic beverage division – something the core Australian market does not have exposure too.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.