CBA slightly beats estimates

‘Lower for longer’ versus ‘plateauing’ house prices and bad and doubtful debts; these are going to be the issues for all banks heading into FY15 and CBA is no expectation. On first blush the FY14 numbers are, as ever, a class above. 

bg_australian_stock_exchange_1296303

Key findings

- Cash earnings continue to grow in highly competitive environment
- Margins higher on funding mix as bad and doubtful debt contracts
- Forward expectations cautious as investment in materials and energy slows

Net interest margins even in this highly competitive market have managed to increase to 2.14%, as CBA sees retail funding outpacing expectations and wholesale funding costs falling. This saw the bank’s preferred measure of cash earnings beating the street, if only slightly, as housing demand picked up seeing CBA lending $130 billion in housing and business loans.

CBA

Cash profit

Earnings per share

Expected

A$8.64 billion
A$5.27

Actual

A$8.680 billion
A$5.350


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.