Can Google live up to its last results?

Google looks set to continue its domination of the search engine market, but how well is it handling the migration onto mobile devices?

Google, like many technology firms, has been faced with internet users shifting from desktop and laptop terminals to mobile devices and smartphones. At the moment the company still comfortably holds the largest share of search engine users and, as only a handful of companies before it, enjoys the status of its name now being a verb. This dominance is even more exaggerated in the mobile sphere where it holds around 90% of the market share.

The technology giant’s other anticipated area of improving revenue is the company’s YouTube holding, as the continuous and growing popularity of the video-sharing platform offers a stable stream of improving advertisement revenue.

Google has also recently acquired Titan Aerospace, a maker of drones, with the aim of using solar-powered pilotless planes to provide internet coverage in some of the more remote regions of the planet. Although the exact amount spent on this has not been disclosed, it is certainly one of the company’s more adventurous projects on the go.

Shares have been in decline since the beginning of March, with prices dropping by 14.5% from their year highs. Of course, the shares have still risen from $321.20 in January 2012 up to Monday’s close of $532.50 – an impressive 65% rise.

The last three trading days have seen buyers tempted back in at the $520 level. Obviously much of what will happen next will hinge on the company being able to meet the market’s 6.374 EPS target for Q1 2014, which would be a steady improvement from 6.128 for Q4 2013 and 5.341 for Q1 2013.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.