Apple unveils iPad Air

At a launch event in San Francisco today, Apple announced a thinner, lighter version of the iPad, along with an upgraded version of the iPad Mini, as had been widely expected.

What came as a surprise revelation though was the offer of free operating-system upgrades and free software to Mac and MacBook users.

Apple is giving away its iWork suite, its equivalent to Microsoft’s Office products, to all users, as well as its Maverick operating system update. This is a bold move, aggressively going after an area that has long been dominated by Microsoft.

‘We are turning the industry on its ear, but this is not why we're doing it," CEO Tim Cook said. ‘We want our customers to have our latest software.’

The new iPad, named the iPad Air, weighs just one pound and is 20% slimmer than the iPad 4. It comes available in four ‘colours’ (all monochromatic shades), as does the new iPad Mini, which now boasts a ‘retina’ display. Forecasts of a gold or champagne coloured iPad proved off the mark, as did predictions of a fingerprint sensor. The iPad Air ships on 1 November, while the new Mini will be available later in the month.

The unveiling of the new iPads comes as Microsoft and Nokia launch new tablets running Windows operating systems, but Tim Cook is unperturbed by the competition, saying they are confused. ‘We have a very clear direction and a very ambitious goal,’ he said. ‘We still believe deeply in this category and we're not slowing down on our innovation.’

Apple’s share price fluctuated during the event, recovering to flat at one point, but by mid-afternoon in New York had fallen 0.5% to $518.50.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.