Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Populära tider för att handla EUR/USD

Upptäck populära tider för handel med EUR/USD, faktorerna som påverkar handeln och hur du hanterar dina handelsrisker. Lär dig allt om handel med EUR/USD.

EUR/USD Source: Bloomberg

Europeisk och amerikansk handelsessionsöverlappning

Valutamarknaderna är öppna 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Du kan till och med handla EUR/USD nästan 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan med hjälp av vår helg-EUR/USD-marknad. De mest populära tiderna att handla EUR/USD (eller valfritt valutapar) är dock när det är som mest aktivt – när den högsta volymen och antalet transaktioner äger rum. När det är mer volym ökar likviditeten och bidrar till högre volatilitet. Dessa skapar större rörelser i priset på EUR/USD med fler handelsmöjligheter.

Större valutapar handlas 24 timmar, måndag till fredag. EUR/USD är öppet/aktivt från 22.00 söndag hela veckan fram till 23.00 fredag centraleuropeisk tid. Den mest aktiva tiden är dock när de europeiska och amerikanska handelssessionerna överlappar varandra mellan 14:00 och 17:00 centraleuropeisk tid. Även om volatiliteten förändras över tid, förändras inte de mest volatila timmarna alltför mycket. Det betyder att den vanliga tiden för handel med EUR/USD-paret är under detta centraleuropeiska tidsfönster mellan 14.00 och 17.00.¹

Nyheter kring ekonomisk data och centralbanksutlåtanden i både euroområdet och USA påverkar valutakursen EUR/USD eftersom de kan generera ökade handelsvolymer. För USA tillkännages dess viktigaste ekonomiska data mellan 14:00 och 17:00 centraleuropeisk tid, men det finns ett viktigt undantag. Federal Reserves tillkännagivande om räntor släpps klockan 20.00 centraleuropeisk tid, och denna händelse skapar vanligtvis en ökning av volatiliteten och handelsaktiviteten.

Faktorer som påverkar växelkursen EUR/USD

EUR/USD-växelkursen, liksom all valutahandel, påverkas av makroekonomiska, geopolitiska och centralbanksfaktorer.

Ekonomiska data

Offentliggörande av ekonomiska data kan påverka priset på valutaparet EUR/USD, eftersom datan indikerar potentiella styrkor eller svagheter i den underliggande ekonomin. En stärkande ekonomi leder vanligtvis till ett högre valutavärde, eftersom det kan påverka tillväxten eller ränteförväntningarna. Inflation, betalningsbalans, sysselsättningsgrad och BNP är några av de viktiga uppgifter som publiceras. Euroområdet inkluderar länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Varje land släpper sin ekonomiska data separat, så det finns ett stort antal datapunkter som måste övervakas.

Politiska händelser

Geopolitiska händelser kan påverka växelkursen EUR/USD. Till exempel, när Ryssland invaderade Ukraina, var Europa starkt beroende av rysk gas som energikälla. De ökade kostnaderna för kraft och energi i Europa, tillsammans med en växande oro för att fabriker i Tyskland kan tvingas stänga ner driften under vintern, ledde till en kraftig försäljning av EUR/USD-kursen eftersom den amerikanska ekonomin var mindre beroende av Ryssland för dess energiförsörjning.

Val och regeringspolitiska beslut kan också ha stor inverkan. Efter ett val kan en ny ledare genomföra ett valmanifest som förändrar utsikterna för ekonomin. Det kan till exempel handla om stora offentliga utgiftsplaner som kräver storskalig underskottsfinansiering eller en kraftig höjning av beskattningen. Varje policy som ändrar utsikterna för tillväxt kan ha en väsentlig inverkan på dess valutanivå.

Centralbanksmeddelanden

Beslut som fattats av de två centralbankerna – Federal Reserve (Fed) och Europeiska centralbanken (ECB) – om räntor och deras medföljande uttalanden är viktiga pådrivande faktorer för växelkursen EUR/USD, med räntor som en av de viktigaste påverkarna.

Det är vanligtvis ökad volym och volatilitet i priset på EUR/USD-växelkursen när Fed eller ECB tillkännager ett räntebeslut. En högre ränta kan locka mer utländskt kapital till den valutan, eftersom det ger en högre avkastning. Det motsatta är också sant – en lägre ränta tenderar att ge en minskning av växelkursen.

Riskhanteringsstrategier

Det är viktigt att noggrant hantera din risk när du valutahandlar.

Forskning

Du måste se till att du lär dig om de faktorer som påverkar EUR/USD-växelkursen, inklusive potentiella katalysatorer och kommande evenemang och datasläpp. Du kan använda IG Academy för att förbättra din förståelse för handel och konsultera vår ekonomiska kalender för kommande datasläpp.

Storlek

Du måste vara medveten om hur hävstångseffekten påverkar dina vinster och förluster. Din totala risk är inte begränsad till dina initiala utgifter, och vinster och förluster kommer att baseras på hela handelsvärdet. Korrekt dimensionering av din position bör säkerställa att eventuella förluster är hanterbara.

Utträdespunkter

Att hantera din risk bör inkludera att välja dina utträdespunkter. Du kan använda stopp- och limitordrar för att ställa in specifika positionsnivåer för in- och utträdanden. Stoppar kan begränsa dina potentiella förluster och skydda dina vinster. Att följa en disciplinerad handelsplan kan hjälpa till att minska känslor under beslutsfattande.

Hur börjar jag med EUR/USD-handel?

 1. . Bestäm om du föredrar att handla EUR/USD via Turbo24, contracts for difference (CFD:er) eller genom barrier- och vanilla-optioner
 2. Öppna ett handelskonto eller träna med vår handelssimulator
 3. Välj valutaparet EUR/USD
 4. Bestäm om du vill sälja eller köpa och hantera din risk
 5. Öppna din position och övervaka den

Forskning och utbildning

 • Många föredrar att handla valutaterminer eftersom det gör det möjligt för dem att ta positioner på längre sikt och slippa betala nattliga finansieringskostnader. Lär dig om valutahandel.
 • Turbo24 är populärt bland handlare eftersom det ger dem tillgång till marknader 24 timmar om dygnet, måndag till fredag. Medan de handlar på hävstångseffekter kommer turbos också med en inbyggd knock-out-nivå. Nivån ställer du själv in, till vilken handeln automatiskt kommer att avslutas om den underliggande tillgången når den nivån, med en liten premie för att garantera din knock-out-nivå. Även om detta sätter ett tak för din risk för förluster, är du fortfarande exponerad för risker kopplade till hävstångseffekt
 • När du handlar med CFD:er äger du inte den underliggande tillgången – istället tar du ställning till dess prisrörelse. Din valutaexponering och initiala marginal kommer att variera beroende på kontraktet för den valda tillgången
 • Du kan också handla valutapar med hjälp av barrier- och vanilla-optioner – när du handlar med vanillaptioner kan du välja ett utgångsdatum som passar dig, med dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa marknader

Kom ihåg att handel med hävstång kommer med ökad komplexitet och risk. Din position kommer att öppnas till en bråkdel av värdet av den totala positionsstorleken – men du kan förvärva eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan förlora mer än den initiala marginalen som du betalade, och dina potentiella vinster och förluster förstoras.

Populära tider att handla EUR/USD – Summerat

 • Den mest populära tiden att handla med EUR/USD är vanligtvis mellan 14:00 och 17:00 centraleuropeisk tid när de europeiska och amerikanska handelssessionerna överlappar varandra. Detta beror på att EUR/USD vanligtvis handlar med den högsta likviditeten och volatiliteten under den tiden, vilket skapar flest handelsmöjligheter
 • Tillkännagivanden av ekonomiska data, geopolitiska händelser och centralbanksmeddelanden kan alla påverka transaktionsvolymen och volatiliteten på EUR/USD-växelkursen
 • Att noggrant hantera din risk är nyckeln när du handlar med EUR/USD eftersom du använder hävstång

 1. Best Time to Day Trade the EUR/USD Forex Pair – Balance Money


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.