CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Dollar index - potential för fall.

Marknaden har inprisat höga räntor och enligt COT-data ligger de flesta lång i dollar index. Vad sker dock med dollarn om inflationen kommer in svagare än konsensus?

USDX trendar för närvarande lägre och testar sin tidigare stöd nivå kring 97.73-området. Döma av det överväldigande hausseartade sentimentet i USD kontra andra valutapar, orsakat av en konsensus om högre ränteförväntningar bland marknadsaktörer, finns det fog för att undersöka den långa tesen.

COT-data visar att spekulanter är överväldigande långa USD, vilket ger trovärdighet till argumentet om en long tes för USD. Dock har marknadsaktörernas högre ränteförväntningar redan kraftigt inprisats.

Därför kommer all underväldigande inflationsdata i framtiden sannolikt att orsaka en likvidering av långa positioner i USDX. En peak i amerikansk PMI-data och sjunkande framtida PMI-förväntningar kommer sannolikt att få inflationen att sjunka under de kommande 6-8 månaderna.

Givet den höga viktningen av euro i DXY, finns det dessutom en risk att ränteskillnader börjar divergera avsevärt. Om ränteförväntningarna skulle öka i euroområdet, kommer detta sannolikt att minska attraktionen att ligga lång i USDX, och därför skulle den sjunka. Med tanke på en ungefärlig konjunktureftersläpning på ett år mellan Europa och USA, är det troligt att euroområdets ränteförväntningar lär öka.

Följaktligen, när framtida ränteförväntningar börjar sjunka i USA, vilket framgår av att PMI är en ledande indikator för inflation, skulle euroområdets ränteförväntningar förbli oförändrade eller öka när den europeiska ekonomin kommer ikapp USA på grund av den cykliska eftersläpningen. Som sådant skulle euron i förhållande till USD bli mer värdefull när ränteförväntningsskillnaderna mellan EUR/USD börjar konvergera.

Carry-traden som gynnar euron skulle därför vara tilltalande och leda till säljtryck i USDX. Därför skulle jag leta efter blankningsmöjligheter i USDX. En flight to safety skulle vara en av de viktigaste riskerna förknippade med denna position, vilket kan inkludera en bredare sell-off bland index eller eskalerande geopolitisk spänning. I ett sådant scenario skulle DXY klättra högre.

Initierandet av en kort när DXY är ovanför VWAP eller nära +1 standardavvikelse skulle vara en attraktiv entry. DXY är ganska reaktivt gentemot VWAP som vi ser på grafen.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Prenumerera på
IGs Morgonrapport

Prenumerera på rapporten som skrivs av IGs marknadsanalytiker. Då får du den direkt till din inkorg kostnadsfritt, varje morgon.

  • Håll dig uppdaterad med de viktigaste händelserna
  • Få inspiration och kunskap om marknaden
  • Följ vår analytikers åsikter om börsläget

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.