Vilkår og betingelser

VERV EN VENN

For å kvalifisere for dette tilbudet:

1. For å kvalifisere seg for ‘verv en venn’-tilbudet, må personen du verver (‘du’) være registrert og ha en aktiv konto hos IG («vi», «oss» eller «vår»)

2. Vi har nå avsluttet tilbudet om å verve en venn, og kun vervinger gjort før 11. mai 2018 er gyldige. Vi vil fullstendig avslutte ordningen den 28. juli 2018, og vi vil kontakte alle med vervinger som er i prosess før denne datoen.

3. Du må ha en relasjon og/eller et personlig forhold til personen du ønsker å verve. De må være 18 år eller eldre. Du må finne det sannsynlig at de ønsker å bli kontaktet av IG med detaljer om sine produkter og tjenester, inkludert CFD-handel. Ved å oppgi e-postadressen til din venn ber du om og godkjenner at IG sender en e-post på dine vegne. Du samtykker også at ditt navn blir brukt i e-posten til din venn.

4. Du må være en direkte kunde (ikke-profesjonell) hos IG. Dersom du er introdusert eller har en avtale med en av IGs samarbeidspartnere er man ikke kvalifisert for ‘verv en venn’-tilbudet.

5. Personen som blir vervet må være helt ny til IG (ikke hatt konto tidligere hos IG). Ikke alle søknader om å åpne en konto blir godkjent. Grunnen kan være status på søkeren.

6. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap som du eller personen du vervet kan pådra seg som følge av CFD-handel etter dette tilbudet.

7. For å kvalifisere seg for en verving må personen du verver plassere fem posisjoner på CFDer i løpet av seks måneder etter at de ble vervet. En kvalifisert handel er at personen plasserer en CFD-handel med en minimumsstørrelse på en mini-kontrakt eller tilsvarende (med forbehold om eventuelle kampanjetilbud).

8. Dersom noen restriksjoner gjelder på din konto eller kontoen til den personen du har vervet, vil ikke vervingen kvalifisere som aktiv inntil restriksjoner blir opphevet. Eventuelle restriksjoner som gjelder på kontoen vil bli detaljert i e-posten som vi sendte til kontohaveren ved aktivering.

9. Først etter at vervingen har blitt kvalifisert som en aktiv, vil du motta et poeng som kan brukes til å innløse belønninger.

10. Utbetaling av vervepremier blir kun gjort når du bruker dine poeng i belønningssystemet.

11. Du kan bare verve en venn en gang. Dersom du har vervet en person på en IG konto, kan du ikke verve den samme personen på en annen IG konto.

12. Du kan kun verve opp til fem personer i dette ‘verv en venn’-tilbudet. Vervinger over fem personer eller flere som er gjort av deg eller på dine vegne, vil ikke gi noen betalinger fra IG til deg på noen måte.

13. IG forbeholder seg retten til å ekskludere deg fra dette tilbudet dersom vi mener at du har prøvd å dra nytte av handler som ikke har blitt gjort i god tro kun for å utnytte tilbudet. IG vil opptre på en måte som anses for å være rettferdig for alle parter, men er ikke forpliktet til å gi en grunn for utelukkelse.

14. Du kan ikke verve deg selv via en felleskonto, kontoen til et familiemedlem eller kontoen til et medlem av samme husstand som deg.

15. Dette tilbudet er ikke åpent for ansatte i IG eller IG Group eller ansatte i andre selskaper som er direkte konkurrenter til IG.

16. IG forbeholder seg retten til å endre vilkårene i dette tilbudet, eller trekke tilbudet til enhver tid.

Senest publisert: 10. mai 2017

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.