Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er kryptovalutatrading, og hvordan fungerer det?

Kryptovalutatrading innebærer å spekulere på prisbevegelser via en CFD-tradingkonto, eller kjøp og salg av underliggende mynter via en børs. Her finner du mer informasjon om kryptovalutatrading, hvordan det fungerer og hva som beveger markedene.

Interessert i kryptovalutatrading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er virtuell valuta som fungerer uavhengig av banker og regjeringer. Man kan likevel utveksle eller spekulere med den, akkurat som fysisk valuta.

Selv om det finnes en rekke tilgjengelige typer kryptovaluta, tilbyr vi CFD-trading med åtte av de mest populære: bitcoin, bitcoin cash, litecoin, ether (Ethereum), EOS, Stellar (XLM) og NEO.

Hva er kryptovalutatrading?

Kryptovalutatrading er å spekulere på prisbevegelsene på kryptovaluta via en CFD-tradingkonto, eller kjøp og salg av underliggende mynter via en børs.

CFD-trading med kryptovaluta

CFDer er derivater, noe som gjør at du kan spekulere på prisendringer i kryptovaluta uten å ha eierskap til de underliggende myntene. Du kan gå long (kjøpe) hvis du tror at en kryptovaluta kommer til å stige i verdi, eller short (selge) hvis du tror den kommer til å falle.

Dette er girede produkter, noe som betyr at du bare trenger å sette inn et lite innskudd – kjent som marginkrav – for å få full eksponering for det underliggende markedet. Din fortjeneste eller tap beregnes fortsatt i henhold til fullstendige posisjoner, dermed forstørrer giring både gevinst og tap.

Kjøp og salg av kryptovalutaer via en børs

Når du kjøper kryptovalutaer via en børs, kjøper du selve myntene. Du må opprette en børskonto, sette inn den fulle verdien av aktivumet for å åpne en posisjon, og lagre kryptovalutatokens i din egen lommebok til du er klar for å selge.

Børser har en bratt læringskurve, siden du både må bli kjent med teknologien som brukes og lære hvordan dataene skal forstås. Mange børser har også begrensninger på hvor mye du kan sette inn, mens kontoer kan være svært dyre å vedlikeholde.

Hvordan fungerer kryptovalutamarkedet

Kryptovalutamarkeder er desentraliserte, noe som betyr at de ikke utstedes eller støttes av noen sentral myndighet, som en regjering. I stedet fungerer de over et nettverk av datamaskiner. Kryptovalutaer kan imidlertid kjøpes og selges via børser og lagres i wallets.

I motsetning til tradisjonelle valutaer eksisterer kryptovalutaer bare som en delt digital eierregistrering, lagret på en blokkjede. Når en bruker ønsker å sende kryptovalutaenheter til en annen bruker, sender de den til brukerens digitale wallet. Transaksjonen anses ikke som endelig før den er verifisert og lagt til blokkjeden gjennom en prosess som kalles mining. Dette er også slik nye kryptovalutatokens vanligvis opprettes.

Hva er en blokkjede?

En blokkjede (blockchain) er et delt digitalt register over registrerte data. For kryptovalutaer er dette transaksjonsloggen for hver enhet i kryptovalutaen, som viser hvordan eierskapet har endret seg over tid. Blokkjeden fungerer ved å registrere transaksjoner i «blokker», med nye blokker lagt til foran på kjeden.

Hva er en blokkjede?

Blokkjedeteknologien har unike sikkerhetsfunksjoner som vanlige datafiler ikke har.

Nettverkskonsensus

En blokkjede-fil lagres alltid på flere datamaskiner over et nettverk – i stedet for ett enkelt sted – og kan vanligvis leses av alle i nettverket. Dette gjør den både svært vanskelig å endre, uten svake enkeltpunkter som er sårbare for hacking, menneskelige feil eller programvarefeil.

Kryptografi

Blokker blir koblet sammen ved kryptografi – kompleks matematikk og datavitenskap. Ethvert forsøk på å endre data forstyrrer kryptografiske koblinger mellom blokker, og kan raskt identifiseres som bedragerisk av datamaskiner i nettverket.

Hva er mining av kryptovaluta?

Mining av kryptovaluta er prosessen der nylige kryptovalutatransaksjoner blir verifisert og nye enheter blir lagt til blokkjeden.

Kontroll av transaksjoner

Miningdatamaskiner velger ventende transaksjoner fra et pool, og kontrollerer at avsenderen har tilstrekkelige midler for å fullføre transaksjonen. Dette innebærer å sjekke transaksjonsdetaljene mot transaksjonsloggen lagret i blokkjeden. En ny kontrollsjekk bekrefter at avsenderen har godkjent overføringen av midler ved hjelp av sin private nøkkel.

Oppretting av en ny blokk

Miningdatamaskiner samler gyldige transaksjoner til en ny blokk, og forsøker å generere en kryptografisk lenke til forrige blokk ved å finne en løsning på en kompleks algoritme. Når en datamaskin lykkes med å generere linken, legger den blokken til sin versjon av blokkjede-filen og sender oppdateringen over nettverket.

Hva er mining av kryptovaluta?

Hva endrer valutamarkedene?

Kryptovalutamarkeder endrer seg i henhold til tilbud og etterspørsel. Siden de er desentraliserte, har de en tendens til å forbli fri fra mange av de økonomiske og politiske hensynene som påvirker tradisjonelle valutaer. Mens det fortsatt er mye usikkerhet rundt kryptovalutaer, kan følgende faktorer ha betydelig innvirkning på prisene:

  • Tilførsel: totalt antall mynter og hvor raskt de utgis, ødelegges eller mistes
  • Markedsverdi: verdien av alle myntene som eksisterer og hvordan brukerne oppfatter at dette utvikler seg
  • Presseomtale: måten kryptovaluta blir portrettert i media og hvor mye dekning det får
  • Integrasjon: i hvilken grad kryptovaluta enkelt kan integreres i eksisterende infrastruktur som e-handelsbetalingssystemer
  • Viktige hendelser: store hendelser som regulatoriske oppdateringer, sikkerhetsbrudd og økonomiske tilbakeslag
Video poster image

Hvordan fungerer trading med kryptovaluta?

Hos IG kan du trade kryptovalutaer via en CFD-konto – derivate produkter som gjør at du kan spekulere på om din valgte kryptovaluta vil stige eller falle i verdi. Priser oppgis i tradisjonelle valutaer, slik som amerikanske dollar, og du eier aldri selve kryptovalutaen.

CFDer er girede produkter, noe som betyr at du kan åpne en posisjon for bare en brøkdel av hele verdien av traden. Selv om girede produkter kan øke lønnsomheten din, kan de også forstørre tapene dine hvis markedet beveger seg mot deg.

Hva er spreaden i kryptovalutatrading?

Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskursene for en kryptovaluta. Som mange andre finansielle markeder vil du få to kurser når du åpner en valutaposisjon på et kryptovalutamarked. Dersom du ønsker å åpne en long posisjon, trader du til kjøpskursen som er hakket over markedskursen. Skulle du derimot ønske å åpne en short-posisjon, trader du til salgskursen som er hakket under markedskursen.

Hva er en kontrakt i kryptovalutatrading?

Kryptovalutaer blir ofte tradet i mange kontrakter (lots), som er batcher med kryptovalutatokens som brukes til å standardisere størrelsen på traden. Siden kryptovalutaer er svært volatile, har mange kontrakter en tendens til å være svært små: de fleste er bare én enhet av basekryptovalutaen. Imidlertid trades noen kryptovalutaer i større kontrakter.

Hva er giring i kryptovalutatrading?

Giring lar ikke-profesjonelle tradere få eksponering mot større valutabeløp uten å måtte betale posisjonens fulle verdi med en gang. Du betaler i stedet et innskudd kjent som marginkrav. Vær oppmerksom på at når du lukker en posisjon med giring vil gevinsten eller tapet ditt baseres på posisjonens fulle verdi.

Hva er giring i kryptovalutatrading?

Selv om giring forstørrer gevinsten din, medfører det også risiko for økte tap – inkludert tap som kan overstige marginkravet til en individuell trade. Giret trading gjør det derfor ekstremt viktig å lære å håndtere risikoen.

Hva er marginkrav innenfor kryptovalutatrading?

Marginkrav er en viktig del av giret trading. Det er begrepet som blir brukt til å beskrive det opprinnelige innskuddet du satte inn for å åpne og opprettholde en giret posisjon. Når du trader kryptovalutaer på marginkrav, husk at marginkravbehovet ditt vil endres avhengig av megleren, og hvor stor tradestørrelsen din er.

Marginkravet er vanligvis uttrykt som prosentandel av den fulle posisjon. En trade med bitcoin, for eksempel, kan kreve betaling for 50 % av den totale verdien for å åpne en posisjon. Så i stedet for å sette inn 5 000 $, trenger du bare å sette inn 2 500 $.

Hva er et pip innen kryptovalutatrade?

Pips er enhetene som brukes til å måle bevegelse i prisen til en kryptovaluta, og refererer til en ensifret bevegelse i prisen på et bestemt nivå. Vanligvis trades verdifulle kryptovalutaer på «dollar»-nivå, så en bevegelse fra en pris på for eksempel 190,00 til 191,00 $ vil bety at kryptovalutaen har flyttet et enkelt pip. Imidlertid trades noen kryptovalutaer med lavere verdi på forskjellige skalaer, der en pip kan være en cent eller en brøkdel av en cent.

Det er viktig å lese detaljene på den valgte tradingplattformen for å sikre at du forstår hvilket nivå prisutviklingen skal måles før du legger en trade.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på digital valuta og kryptovaluta?

Forskjellene mellom em digital valuta og kryptovaluta kan være noe utydelig siden begrepet digital valuta også inkluderer kryptovaluta.

De fleste digitale valutaene har de samme karakteristikkene som tradisjonelle valutaer, men finnes kun i den digitale verdenen og er en erstatning for sedler og mynter. Disse blir normalt utstedt av en sentral myndighet, som et selskap, sentralbank eller regjering, og kan overføres elektronisk.

Et vanlig eksempel på digitale valuter er bonuspoeng som gis fra selskaper til konsumenter når de bruker penger hos selskapet hvor disse poengene kan spares inn og innløses mot fysiske varer eller tjenester, på samme måte som tradisjonelle valutaer. Eksempler inkludere Norwegian Reward og Starbucks Stars.

Kryptovaluta er en spesiell form for digital valuta, men det avgjørende er at den er desentralisert, noe som betyr at den ikke utstedes eller støttes av en sentral myndighet som en sentralbank eller regjering. I stedet fungerer kryptovalutaer over et nettverk av datamaskiner og er sikret gjennom kompleks matematikk kjent som kryptografi.

Siden flere selskaper og verdens sentralbanker har startet å bruke kryptografi og blokkjedeteknologi er det stor sannsynlighet for at begrepene digital valuta og kryptovaluta vil bli enda mer ensbetydende.

Hvor mange forskjellige typer kryptovaluta-wallets finnes det?

Det er fem hovedtyper av kryptovaluta-wallets, nemlig PC-, mobile , online, maskinvare- og papir-wallets. Du trenger ikke en wallet hvis du trader kryptovalutaer via en CFD-konto, bare når du kjøper dem. Wallets brukes til å lagre, sende og motta kryptovalutaer.

Hva var den første kryptovalutaen?

Den første kryptovalutaen var bitcoin. Bitcoindomenet ble registrert i 2008, men den første transaksjonen fant sted i 2009. Den ble utviklet av en person ved navn «Satoshi Nakamoto». Imidlertid er det spekulasjon om at Nakamoto er et pseudonym, siden bitcoinskaperen er notorisk hemmelighetsfull, og ingen vet om «han» er en person eller en gruppe.

Er kryptovaluta ekte penger?

Kryptovalutaer er et alternativ til tradisjonelle penger. Flere utsalgssteder aksepterer allerede kryptovaluta som en form for betaling. De bærer imidlertid liten likhet med andre aktivumklasser, fordi de er immaterielle og ekstremt volatile. De brukes hovedsakelig av traders for å spekulere på stigning og fall i verdi.

Hvor mange kryptovalutaer finnes det?

Det er over 2 000 kryptovalutaer tilgjengelig for kjøp og salg, men de fleste har lav verdi. Av disse er det bitcoin, ether (en token til Ethereum-nettverket), bitcoin cash (en avlegger av bitcoin) og litecoin som er mest verdifulle via markedsverdi.

IG tilbyr trading med åtte av de mest verdifulle kryptovalutaene: bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin, EOS, stellar (XLM) og NEO.

Utvikle kunnskapen din om finansielle markeder hos IG

Les mer om en rekke markeder og test deg selv på IG Academys utvalg av onlinekurs.

Kanskje du også er interessert i...

Handle på bitcoins volatilitet uten risikoen for å kjøpe og oppbevare myntene

Bruk IGs diagrammer, pluss avanserte ProRealTime og Autocharist pakker

Håndter risikoen ved å trade kryptovaluta med utvalg av stoppordre og varsler