Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er futures og hvordan kan de trades?

Futures er kontrakter som lar deg bli enig om en pris for et aktivum i nåtid og som skal veksles inn i fremtiden. Oppdag alt du trenger å vite om futures, inkludert hvordan de trades og hvilke markeder som er tilgjengelige.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er futures?

Futures er finansielle kontrakter hvor to parter — en kjøper og en selger — blir enige om å veksle et underliggende marked for en bestemt pris på en fremtidig dato. Futures gir kjøperen forpliktelsen til å kjøpe det underliggende markedet, og selgeren forpliktelsen til å selge på eller før kontraktens utløpsdato.

Hos IG kan du bruke CFDer til å spekulere på om prisen til en futureskontrakt vil stige eller falle. Du vil ikke påta deg forpliktelsen om å kjøpe eller selge siden disse produktene er finansielle derivativer. Begynn å trade futures i dag i en tradingkonto hos IG.

Trade med giring

Futureskontraker kommer med giring. Det vil si at du mottar økt markedseksponering for et innskudd — kjent som marginkrav — og tradingleverandøren din låner deg resten av posisjonens fulle verdi.

Futures trading

Når du trader med giring er det viktig å huske på at dine tap og gevinster bestemmes av den totale størrelsen på posisjonen din, ikke marginkravet som ble brukt for å åpne den. Med andre ord så blir både gevinster og tap forstørret.

Få tilgang til vår gode likviditet

Våre futuresmarkeder er svært likvide på grunn av antall trades vi håndterer hver dag — sammen med størrelsen vår, internasjonal rekkevidde og store kundebase. Det vil si at det er stor sannsynlighet for at du får ordren din fylt til ønsket pris dersom du handler i store størrelser.

Unngå daglige finansieringskostnader

Daglige finansieringskostnader gjelder cash-posisjoner som holdes åpne ved slutten av en tradingdag. Med futures, derimot, er daglig finansieringskostnad inkludert i spreaden.

Dette betyr at futurestrading foretrekkes av de som er ute etter å ta langsiktige posisjoner på et underliggende marked — de vil ikke pådra seg flere daglige finansieringskostnader.

Gå long og short

Når du trader futures med CFDer kan du gå long og short. Du går long dersom du tror at den underliggende markedsprisen vil stige, og short hvis du tror at den vil falle. Hvis du har valgt riktig får du gevinst, og tar du feil vil du gå i tape.

Futures trading: gå long eller short

Med CFDer vil gevinsten eller tapet ditt bestemmes av hvor nøyaktig forutsigelsen din er og den totale størrelsen på markedsbevegelsen. Merk at enkelte avgifter også gjelder.

Hedge dine eksisterende posisjoner

Hedging med futures lar deg kontrollere risikoeksponeringen din i et underliggende marked. Hvis du for eksempel eier aksjer i selskaper under Norway 25 og er bekymret for at verdien vil synke, kan du gå short på en Norway 25-indeksfutures — hvor gevinstene forhåpentligvis kan utligne en andel av tapet på aksjeposisjonen din.

Har du derimot allerede en short-posisjon så kan du gå long på en indeksfutures i tilfelle markedet kommer til å stige, hvor tanken er at long-gevinsten vil utligne short-tapet. I begge tilfeller risikerer du gå i tap.

Handle på et bredt utvalg markeder

Hos oss kan du trade futures på indekser, råvarer og obligasjoner:

Indeksfutures

Indeksfutures

Få eksponering til globale aksjeindekser inkludert Germany 40, Wall Street og FTSE 100.

Råvarefutures

Råvarefutures

Spekuler på både harde og myke råvarer inkludert gull, sølv, hvete, mais og olje.

Obligasjonsfutures

Obligasjonsfutures

Trade på verdien til forskjellige obligasjoner som stiger eller faller, inkludert amerikanske, tyske og britiske statsobligasjoner.

Forstå hvordan futurestrading fungerer

Futurestrading fungerer ved å bruke CFDer til å spekulere på prisen til et underliggende futuresmarked. CFDer kan brukes til å gå både long og short, noe som vil si at du kan dra nytte av markeder som stiger så vel som faller — gitt at forutsigelsene dine stemmer. Hvis du tar feil vil du gå i tap.

Velg et futuresmarked å trade

Med mange futuresmarkeder å velge mellom burde du finne markedet som best passer din individuelle tradingstil. Noen indekser — Germany 40 for eksempel — opplever høyere volatilitet enn andre og passer derfor bedre for kortsiktige day traders.

Andre markeder, som råvarefutures for gull og sølv, foretrekkes ofte av traders som har lavere risikoappetitt og liker markeder med lavere volatilitet.

Åpne en tradingkonto og logg inn

Åpne en tradingkonto hos IG for å begynne å trade futures med CFDer i dag. Selskapet vårt er notert på London-børsen og vi har over 45 års erfaring. Våre spreader er blant de laveste i bransjen og vi har et bredt futures-tilbud som inkluderer de mest populære indeksene, råvarene og obligasjonene på markedet.

Så snart du har åpnet en konto, kan du logge inn på vår prisvinnende tradingplattform.

Velg om du ønsker å gå long eller short

Å gå long vil si at du tror verdien til en futures vil stige, mens å gå short vil si at du tror verdien vil synke.

Dersom du tror at den underliggende prisen til en indeks, råvare eller obligasjon vil øke basert på egen fundamental og teknisk analyse, kan du åpne en long-posisjon. Hvis analysen din i stedet antyder at den underliggende markedsprisen vil falle, da åpner du en short-posisjon.

Plasser din første trade

Du plasserer din første trade ved å få til IGs tradingplattform og velger et marked. Deretter velger du «Futures»-fanen i prisdiagrammet, bestemmer deg for om du vil kjøpe eller selge det underliggende markedet og velger størrelsen på posisjonen din.

Futures trading: plasser din første trade

Sett inn stops og limits

Før du åpner posisjonen din burde du vurdere å legge til stopp- og limit-ordre til traden din. Stopp- og limit-ordre er verktøy som anbefales for å håndtere risikoen din når du trader futures.

En stoppordre vil lukke posisjonen din automatisk dersom prisene beveger seg til et mindre fordelaktig nivå, mens en limit-ordre vil lukke posisjonen din automatisk dersom prisene beveger seg til et mer fordelaktig nivå.

IG tilbyr normale, trailing og garanterte stop1, og du kan plassere dine stoppordrer direkte fra ordrevinduet. Plasser posisjonen din så snart du er fornøyd med nivåene dine.

Futures trading: ordrevinduet

Overvåk og lukk posisjonen din

Etter du har plassert traden din må overvåke den for å være sikker på at markedene oppfører seg slik du forventer. Du burde vurdere å lukke traden for å minimere tapet dersom markedene ikke beveger seg i ønsket retning. Hvis markedet går som forventet kan du lukke traden din etter den har oppnådd en tilfredsstillende gevinst.

Husk at du kan lukke en futureskontrakt før utløpsdatoen.

Eksempel på handel av futureskontrakt

Med finansielle derivater som CFDer vil du spekulere på prisbevegelsene til en futureskontrakt i stedet for å kjøpe og selge selve kontrakten.

La oss si at vi er i april, og du tror at prisen på olje kommer til å stige i fremtiden — du kunne dermed åpnet en long-CFD på en oljefutures for juni. Gevinsten din bestemmes av hvor mye prisen på olje har steget innen utløpsdatoen til futureskontrakten og størrelsen på posisjonen din — minus eventuelle kostnader.

Tror du derimot at prisen på olje kommer til å falle kan du gå short med en oljefuture. I dette eksempelet baseres gevinsten din på hvor mye oljeprisen falt, størrelsen på posisjonen din samt eventuelle påløpte kostnader.

I begge scenariene vil posisjonen din automatisk lukkes i juni — men du kan lukke posisjonen din tidligere dersom du ønsker det. Nedenfor ser du grafikk av futures-fanen i IGs tradingplattform. Dersom du tror at prisen på det underliggende markedet vil stige, vil du kjøpe markedet eller gå long. Du vil selge (gå short) dersom du tror prisen på det underliggende markedet vil falle.

Futures kontrakter eksempler

Månedene for en futureskontrakt vil variere og eksempelet over om juni er kun ment å være et eksempel. Du burde sjekke utløpsdatoen til en futureskontrakt før du åpner en posisjon.

Ofte stilte spørsmål

Hva er definisjonen til futures innen trading?

Futures innen trading refererer til en futureskontrakt — en enighet mellom to parter om å trade et underliggende marked til en forhåndsbestemt pris på en spesifikk fremtidig dato. Hos IG kan du spekulere på om futures-prisen stiger eller faller med CFDer, i stedet for å gå inn i en futureskontrakt direkte.

Hvordan prissettes futures?

Futures prissettes i henhold til spot-verdien til deres underliggende marked, i tillegg til eventuelle spreader eller kurtasje som du betaler en megler for å utføre traden din. Kraften til tilbud og etterspørsel spiller også en rolle når det kommer til å bestemme hvordan prisen til en futureskontrakt vil bevege seg. Høyere etterspørsel og lavere tilbud får prisene til å stige, mens lavere etterspørsel og høyere tilbud vil få prisen til å falle.

Hvordan fungerer marginkrav i futurestrading?

Marginkrav i futurestrading lar deg stille med et mindre innskudd for å åpne en CFD-trade, mens du mottar mye større markedseksponering. Du burde derimot huske at når du trader med marginkrav vil sluttgevinsten eller tapet ditt bestemmes av den fulle størrelsen på posisjonen din, og ikke bare marginkravet du betalte for å åpne posisjonen. Med andre ord, potensielle gevinster og tap forstørres.

Kan hvem som helst trade futures?

Ja, alle kan trade futures — inkludert ikke-profesjonelle og profesjonelle traders.

Hva er forskjellen mellom futures og opsjoner?

Futureskontrakter skiller seg fra opsjonskontrakter siden begge parter forplikter seg til å utveksle det underliggende for prisen de ble enige om ved utløpsdatoen. Med en opsjonskontrakt, derimot, er bare en av partene forpliktet til å kjøpe eller selge dersom den andre parten utøver sin side av avtalen. Dette vil de kun gjøre dersom de føler at markedet har bevegd seg i deres favør.

Hva er forskjellen på futurespriser og spor-priser?

The spot price is the current underlying market price that you would be able to trade at if you opened a position today. The futures price is the price that you lock in when trading a futures contract, and it is what you will be able to buy or sell an underlying market for at or before the contract’s expiry date.

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Lær å trade i IG Academy

Gå videre til …

Oppdag alt du trenger å vite om indekser og hvordan du kan trade på dem.

Les mer om kostnadene når du handler futures hos IG.

Les mer om hvordan du kan handle på råvarer som olje og gull hos IG.

1 Hvis garanterte stoppordre utløses må du betale en avgift.