Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Risikohåndtering

Barriers, børshandlede produkter, CFDer og vanilla-opsjoner innebærer visse unike risikoer. Du kan kontrollere disse ved å bruke risikohåndteringsverktøy og forsikre deg om at du er godt informert om våre tilbud av utdanningsressurser.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er risikoene?

Risiko

Årsak til risiko

Slik hjelper vi deg

Tap som overstiger beløpet på kontoen din.

Noen ganger kan posisjonene dine lukkes med en negativ saldobalanse på kontoen din, som setter deg i gjeld til oss.

Takket være negativ saldo-beskyttelse1 fører vi den negative saldobalansen din tilbake til null, uten ekstra kostnad for deg.

Taper mer enn det koster å åpne traden din.

Når du trader med giring trenger du kun å legge ut for en brøkdel av tradens verdi (marginkravet) for å åpne en posisjon. Selv om du kan vinne mye mer enn ditt opprinnelige innskudd må du også være bevisst på at tapene dine også vil bli forstørret.

Med CFDer kan du dempe risikoen din og låse inn gevinsten ved å legge til automatiske stopp- og limit-ordre for å bestemme nivået der du ønsker at posisjonen skal lukkes. Med Turbo24 og barriers kan du angi automatiske stops, mens warranter og Bull & Bear lukker posisjonen din automatisk om verdien når null.

Les mer om våre stops og limits

Posisjoner som plutselig lukkes og som medfører tap.

Det kreves en visst saldo på kontoen din for å holde posisjonene dine åpne. Dersom saldoen på kontoen din ikke er nok til å dekke marginkravet kan vi komme til å lukke posisjonene dine.

Hold øye med saldoen din. Denne er alltid synlig og oppdateres i plattformen eller appen slik at du kan sette inn mer midler om det trengs.

Les mer om saldovinduet

Tap (eller gevinster) som er plutselige eller større enn forventet.

Markeder kan være veldig volatile, bevege seg raskt og uventet i reaksjon på kunngjøringer, hendelser eller andre traders beslutninger. Dette kan påvirke posisjonene dine.

I tillegg til å sette inn en stoppordre kan du også få varsler på betydelige bevegelser ved å sette et kurs- eller avstandsvarsel. Dette gir deg valget om du vil reagere på informasjonen.

Les mer om prisvarsler

At en ordre (en instruksjon til oss om å åpne eller lukke posisjonen din når markedet når et visst nivå) fylles ut til et annet nivå enn ønsket.

Når et marked raskt endres med stor margin – eller «gap» – kan det hende at ordrene dine gjennomføres på et dårligere nivå enn det som ble spesifisert. Dette kalles slippage.

Bruk garantert stop på CFDer eller knock-out-nivåer på barriers eller Turbo24 for en vanntett beskyttelse mot slippage. De er kostnadsfrie å plassere og du belastes kun en liten premie dersom stoppet utløses.

Les mer om garantert stop

1Negativ saldobeskyttelse er et krav fra ESMA (European Securities and Markets Authority) og gjelder kun for tradingrelatert gjeld. Det er ikke tilgjengelig for profesjonelle traders.

Hva er giring?

Giring gir deg muligheten til å oppnå stor eksponering i et finansmarked mens du bare binder opp et relativt lite beløp av kapitalen din. På denne måten kan giring forstørre både tap og gevinster.

Er det risikabelt å trade med giring?

Ved kjøp av barriers eller vanilla-opsjoner betaler du din maksimale risiko når du åpner posisjonen, i form av en opsjonspremie. Disse er normalt mindre enn når man direkte kjøper det underliggende aktivumet og er det maksimale beløpet du kan tape dersom markedet beveger seg mot deg.

For Turbo24 vil ditt maksimale tap være det opprinnelige utlegget for posisjonen.

Ved salg av vanilla-opsjoner mottar du premien på forhånd, som blir din maksimale gevinst. Skulle markedet bevege seg mot deg kan du tape mye mer enn premien.

For CFDer, til tross for at du setter inn en relativt liten kapitalsum for å åpne en posisjon, baseres gevinsten eller tapet ditt på posisjonens totale verdi. Dette betyr at gevinsten eller tapet kan blir relativt stor i forhold til ditt opprinnelige innskudd.

Beskytt deg selv i plattformen vår

Kostnadsfri beskyttelse mot negative forandringer

Still inn en stop-loss for å lukke CFD-posisjonen din automatisk dersom markedet beveger seg mot din favør. Dette er kostnadsfritt, men er ingen garantert beskyttelse mot slippage, så posisjonen din kan lukkes til et lavere nivå dersom det oppstår et gap i markedet.

Velg nøyaktig når posisjonen din skal lukkes

Angi en garantert stop for CFD-posisjonen din for å se til at den lukkes til nøyaktig den kursen du ønsker. Barrier-opsjoner og Turbo24 har en innebygd garantert stopp, kalt knock-out-nivå. Du belastes kun dersom stoppet utløses. Selv om den utløses gir vår premie for garanterte stop den beste markedsverdien for de fleste indekser og valutapar.

Dra nytte av negativ saldo-beskyttelse

Reguleringer sikrer at dersom balansen din blir negativ, er vi pliktet til å justere den tilbake til null, helt kostnadsfritt for deg.1

Ta gevinster automatisk

Still inn en limit-ordre som stemmer overens med gevinstmålet ditt, så lukker vi posisjonen din for deg når kursen når det angitte nivået. Tilgjengelig på barriers, Turbo24 og CFDer.

Gå aldri glipp av gevinster

Plasserer du en trailing stop-ordre når du åpner en CFD-posisjon vil stoppet forflytte seg etter gevinsten din. Dersom markedet snur så stenges posisjonen din ved det nye nivået til trailing stop-ordren. Dette vil si at du kan låse gevinster uten å behøve å overvåke posisjonen eller justere stop-ordrene dine.

På samme måte som vanlige stop-ordre beskytter ikke trailing stop-ordre mot slippage.

Hold deg informert om markedsbevegelser

Du kan stille inn prisvarsler så varsler vi deg, enten via SMS eller e-post, når markedet når kursen du anga.

Vår prisvinnende apper vil si at du kan reagere på muligheter umiddelbart, uansett hvor du befinner seg.

Ha konstant oversikt over egne gevinster og tap

Hold et øye med saldovinduet i plattformen, reager raskt på markedsbevegelser i din disfavør og ta ut innskuddene dine nesten umiddelbart for å beskytte gevinsten din eller minimere tap.

Kostnadsfri beskyttelse mot negative forandringer

Still inn en stop-loss for å lukke CFD-posisjonen din automatisk dersom markedet beveger seg mot din favør. Dette er kostnadsfritt, men er ingen garantert beskyttelse mot slippage, så posisjonen din kan lukkes til et lavere nivå dersom det oppstår et gap i markedet.

Gå aldri glipp av gevinster

Plasserer du en trailing stop-ordre når du åpner en CFD-posisjon vil stoppet forflytte seg etter gevinsten din. Dersom markedet snur så stenges posisjonen din ved det nye nivået til trailing stop-ordren. Dette vil si at du kan låse gevinster uten å behøve å overvåke posisjonen eller justere stop-ordrene dine.

På samme måte som vanlige stop-ordre beskytter ikke trailing stop-ordre mot slippage.

Velg nøyaktig når posisjonen din skal lukkes

Angi en garantert stop for CFD-posisjonen din for å se til at den lukkes til nøyaktig den kursen du ønsker. Barrier-opsjoner og Turbo24 har en innebygd garantert stopp, kalt knock-out-nivå. Du belastes kun dersom stoppet utløses. Selv om den utløses gir vår premie for garanterte stop den beste markedsverdien for de fleste indekser og valutapar.

Hold deg informert om markedsbevegelser

Du kan stille inn prisvarsler så varsler vi deg, enten via SMS eller e-post, når markedet når kursen du anga.

Dra nytte av negativ saldo-beskyttelse

Reguleringer sikrer at dersom balansen din blir negativ, er vi pliktet til å justere den tilbake til null, helt kostnadsfritt for deg.1

Ha konstant oversikt over egne gevinster og tap

Hold et øye med saldovinduet i plattformen, reager raskt på markedsbevegelser i din disfavør og ta ut innskuddene dine nesten umiddelbart for å beskytte gevinsten din eller minimere tap.

Ta gevinster automatisk

Still inn en limit-ordre som stemmer overens med gevinstmålet ditt, så lukker vi posisjonen din for deg når kursen når det angitte nivået. Tilgjengelig på barriers, turbo24 og CFDer.

Øv på trading helt risikofritt

Åpne en kostnadsfri demokonto og øv på trading med 100 000 NOK i virtuelle midler – helt risikofritt og uten forpliktelse til å åpne en livekonto.

Andre måter vi hjelper til på

Innebygd risikobeskyttelse

For å beskytte deg mot store tap kommer vi til å lukke posisjoner dersom kapitalen på kontoen din (saldo +/- løpende gevinst/tap) faller til 50 % eller mindre av marginkravet. Vi kan derimot ikke alltid ta i bruk denne beskyttelsen umiddelbart og du burde ikke gå ut i fra at vi gjør det. Se til at du har tilstrekkelig med kapital på kontoen din for å unngå at posisjoner lukkes.

Dersom balansen på CFD-kontoen eller opsjonskontoen din av en eller annen grunn faller under null vil vi justere den tilbake til null så snart som mulig – helt kostnadsfritt for deg.1

Denne beskyttelsen er unødvendig for Turbo24 siden din maksimale risiko er hva du betalte da du åpnet posisjonen. Alle potensielle avgifter er innebygd i turboprisen. Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt.

Se på videoen for å lære mer om margin call.

Video poster image

Trade med lavere kontraktsstørrelser

Bygg selvtillit mens du blir vant til å trade hos oss ved å trade med lavere kontraktsstørrelser i løpet av en begrenset periode når du åpner en konto.

Vi tilbyr lavere kontraktsstørrelser på opsjoner og CFDer.

Lær deg å håndtere risikoer

Bli en bedre trader og lær deg hvordan du kan håndtere risikoer ved å delta i direktesendte webinarer.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer en stop-loss-ordre?

Når du plasserer en stop-loss-ordre, også ofte kalt stop-ordre, innebærer det ar du instruerer megleren din om å gjennomføre en trade på dine vegne til et lavere nivå enn den aktuelle markedsprisen.

Dette gjør du vanligvis for å begrense tapet på en posisjon i tilfelle markedet beveger seg i din disfavør. Når du plasserer en stop-ordre på et visst nivå så stenger megleren posisjonen din når markedet treffer det nivået. Det vil si at du slipper å holde kontinuerlig oversikt over markedene.

Merk at stop-loss-ordre ikke beskytter deg mot slippage som inntreffer når et såkalt «gap» skjer på markedet, dvs. når en stor forandring skjer raskt på markedet som følge av uforutsette faktorer. Du kan forsikre deg om at traden din utføres til nøyaktig det nivået du spesifiserer ved å ta i bruk garantert stop-loss. IG tar ingen avgift for å plassere en garantert stop, og du vil kun bli belastet premie for garantert stop dersom stoppet utløses.

Dersom du plasserer et stop-loss på en long trade – en trade som innebærer at du har kjøpt et marked/kurs med forventningen om at prisen kommer til å stige – vil stop-loss-ordren din fungere som en anvisning om å selge til en lavere pris enn prisen du åpnet traden ved. Det omvendte gjelder for stop-loss-ordre på short trades (når du selger et marked/kurs) – ordren fungerer da som en anvisning om å kjøpe til en lavere pris enn du åpnet traden ved.

Til hvilket nivå du velger å plassere stopp-ordren din på kommer an på hvor stor risiko du er villig til å ta. Se videoen vår for å lære tre populære strategier for hvor du burde legge stop-ordre, og hvordan du kan bruke dem for å håndtere risiko.

Hva menes med «risiko» innen trading?

Innen trading innebærer «risiko» muligheten for at valgene dine ikke leder til det resultatet du har forventet. Det kan handle om at en posisjon ikke utvikler seg slik du trodde den skulle gjøre, noe som medfører at du ikke tjener like mye – eller til og med taper mer – enn det du forventet fra begynnelsen av.

Det finnes flere ulike tradingrisikoer. Den vanligste typen kalles «markedsrisiko» – den allmenne risikoen at posisjonene dine ikke utvikles i riktig retning på grunn av ufordelaktige prisbevegelser, noe som kan være påvirket av flere eksterne faktorer som resesjon, politisk ustabilitet med mer.

Traders er vanligvis forberedt på å ta en viss risiko for å kunne ta del i markedene, og forhåpentligvis generere gevinst over tid. Hvor mye risiko de er villige til å påta seg kommer an på hvilken strategi de bruker samt hvilken risiko- og avkastningsforhold de anser som akseptabel.

Det er derfor viktig at du vet hvor mye kapital du er villig til å risikere, både på per posisjon-basis og totalt over en lang periode.

Du kan lære mer av å balansere risiko og avkastning ved å skape effektive tradingstrategier i IG Academy. Vår nettbaserte utdanningsressurs.

Kanskje du også er interessert i...

Lær om hvordan du kan skape en tradingplan som vil hjelpe deg nå målene dine.

Det er flere grunner til at CFD-trading er så populært. Vi forklarer noen av fordelene.

Beskytt kapitalen din når du trader via våre kraftfulle plattformer og apper.