CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 71 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Kostnader og avgifter

Se muligheter, og trade for mindre. Få spreader fra 1,2 punkter på Germany 30 og på US Crude fra bare 2,8 punkter.

Finn ut mer om hva det koster å trade, og hvorfor, her.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hvor mye koster det å trade hos IG?

Det er kostnadsfritt å åpne en konto, og kostnadene våre er konkurransedyktige. Trade på spreader fra:

 • 0,4 punkter på valutakryss som EUR/USD
 • 0,8 punkter på større indekser som Germany 30 og FTSE 100
 • 0,1 punkter på Spot Gold

Nedenfor kan du lese mer om hvilke kostnader som gjelder når du trader produktene våre og hva kostnadene er.

Sammendrag av kostnadene våre

Du betaler ulike kostnader og avgifter avhengig av hvilket produkt du trader hos oss. Her kan du lese mer om kostnadene forbundet med hvert av produktene.

 • Turbo24
 • Barriers og opsjoner
 • CFDer
 • Direkte kostnader
 • Andre potensielle avgifter
 • Andre faktorer som er relevante for tradingkostnaden din
 • Direkte kostnader
 • Andre potensielle avgifter
 • Andre faktorer som er relevante for tradingkostnaden din
 • Direkte kostnader
 • Andre potensielle avgifter
 • Andre faktorer som er relevante for tradingkostnaden din

Spreader og kurtasje

For barriers, vanilla-opsjoner og CFDer er det hovedsakelig spread og kurtasje som er kostnadene du vil måtte betale. Turbowarranter kan også be om spread, men du vil se forskjellen nedenfor.

Nedenfor vil du finne spreader og kurtasje for våre mest populære markeder. Følg lenkene for å se fullstendig informasjon.

 • Turbo24
 • Barriers
 • Vanilla-opsjoner
 • CFDer

Spreader for Turbo24 er basert på kursene hos Spectrum, MTFen der turbowarrantene er notert. Når du handler Turbo24 vil du kunne velge fra en rekke av disse kursene. Til tider kan du også handle innenfor spreaden.

For turbowarrantene er spreaden inkludert i prisen til verdipapiret, som er den totale kostnaden du vil betale for denne traden.1

Du betaler både spread og kurtasje på barrier-trades, mens du for CFD-trades (utenom de på aksjer) kun må betale for spreaden. Når det er sagt, har vi en tendens til å holde spreader på barriers smalere enn de på CFDer for å kompensere.

Kurtasje på alle opsjoner trades til 0,1 enhet av markedsvaluta per kontrakt, som betales ved åpning og lukking.

Du vil bli belastet en daglig finansieringskostnad dersom du holder posisjonen din åpen etter kl. 23.00 (norsk tid).

Indekser

Marked Minste spread
FTSE 100 1
Wall Street 1,4
Germany 30 0,8
Australia 200 1

Valuta

Marked Minste spread Gjennomsnittlig spread
EUR/USD 0,4 0,84
AUD/USD 1,5 0,83
EUR/GBP 0,7 1,69
GBP/USD 0,7 1,46

Råvarer

Marked Gjennomsnittlig spread
Spot Gold 0,1
Spot Silver 1,8
Oil - US Crude 2,8
Oil - Brent Crude 2,8

Aksjer

Marked Kurtasje per transaksjon Minimumskurtasje (online) Minimumskurtasje (telefon)
Euro5 0,10 % 10 € 25 €
USA 2 cent/aksje 15 $ 25 $
Sverige 0,03 % 99 SEK 99 SEK

Du vil måtte betale både for spread og kurtasje på trades på vanilla-opsjoner. Kurtasje på alle opsjoner trades til 0,1 enhet av markedsvaluta per kontrakt, som betales ved åpning og lukking.

Indekser

Marked Tilgjengelig spread
FTSE 100 3-4
Wall Street 4-5
Germnay 30 4-6
Australia 200 2-3

Valuta

Marked Tilgjengelig spread
EUR/USD 3-4
AUD/USD 3-5
EUR/GBP 3-5
GBP/USD 3-5

Råvarer

Marked Tilgjenglig spread
Spot Gold 0,5-1
Spot Silver 1-2
Oil - US Crude 5-6

Indekser

Marked Tilgjengelig spread
FTSE 100 3-5
Wall Street 6-10
Germany 30 4-6
US 500 0,6-1,4

Valuta

Marked Tilgjenglig spread
EUR/USD 5-8
AUD/USD 5-6
EUR/GBP 6-8
GBP/USD 8-16

Råvarer

Marked Tilgjenglig spread
Spot Gold 0,5-0,8
Oil - US Crude 5-6

Indekser (månedlig)

Marked Tilgjengelig spread
FTSE 100 4-8
Wall Street 8-20
Germany 30 4-6
Australia 200 6-12

Valuta (kvartalvis)

Marked Tilgjengelig spread
EUR/USD 5-8
AUD/USD 5-6
EUR/GBP 6-8
GBP/USD 8-16

Råvarer (månedlig)

Marked Tilgjengelig spread
Spot Gold 0,6-1,2
Spot Silver 0,4-1,6
Oil - US Crude 5-6

Du vil bli belastet en daglig finansieringskostnad dersom du holder cash-CFD-posisjonen din åpen over natten.

Hvis du ønsker å holde posisjonen åpen lengre enn en dag, vil en futureskontrakt være mer kostnadseffektiv på lengre sikt.

*Eller kl. 16.50 (Sydney tid) for AUD-denominerte kontrakter.

Indekser

Marked Minimum spread
FTSE 100 1
Wall Street 2,4
Germany 30 1,2
Australia 200 1

Valuta

Marked Minimum spread Gjennomsnittlig spread3 Gjennomsnittlig spread (01.00-22.00)4
EUR/USD 0,6 1,04 0,85
AUD/USD 0,6 1,03 0,82
EUR/GBP 0,9 1,89 1,40
GBP/USD 0,9 1,83 1,40

Råvarer

Marked Verdi av en kontrakt Minimum spread
Spot Gold 100 $ 0,3
Spot Silver 50 $ 2
Oil - US Crude 10 $ 2,8
Oil - Brent Crude $10 2.8

Aksjer

Med aksje-CFDer handler du på ekte markedskurser og derfor legger vi ikke til vår egen spread. I stedet må du betale en liten kurtasje når du åpner posisjonen og igjen når du stenger den. I hvert tilfelle gjelder en liten kostnad.

Marked Kurtasje
per side fra
Minimum kostnad
(online)
Minimum kostnad
(telefon)
UK 0,10 % 10 £ 15 £
US 2 cents per aksje 15 $ 25 $
Euro 0,10 % 10 25

Kryptovaluta

Marked Minimum spread
Bitcoin 40
Bitcoin Cash 2,5
Ethereum 2

For å spekulere over lengre perioder kan du trade CFDer på futurekontrakter for indekser og råvarer. Daglig finansieringskostnad er innebygget i spreaden slik at alt er inkludert. Dette gjør det enklere å identifisere hva som er ditt «break-even»-nivå på traden din.

Dersom du ønsker å ta en mer kortsiktig posisjon, kan en cash-CFD være mer kostnadseffektiv.

Indekser

Marked Minimum spread
FTSE 100 4
Wall Street 6
Germany 30 6
Australia 200 3

Råvarer

Marked Minimum spread
Gold 0,6
Silver 2
Oil - US Crude 6
Oil - Brent Crude 6

Daglig finansieringskostnad

Hva er daglig finansieringskostnad?

Daglig finansieringskostnad er kostnaden for å holde posisjoner åpne etter kl. 23.00 (norsk tid).

For Turbo24 reflekteres dette i en liten bevegelse i knock-out-nivået som motsvarer den daglige finansieringskostnaden. Du vil ikke måtte betale mer, men det vil påvirke hvor mye du får tilbake.

For barriers og CFDer gjør vi en liten rentejustering på kontoen din for å reflektere kostnaden av å finansiere posisjonen din.

Hvordan beregnes daglig finansieringskostnad?

 • Turbo24
 • Barriers
 • CFDer

Kostnaden for å holde posisjonen over natten er gjort rede for ved en liten daglig justering til knock-out-nivået ditt - en fast avgift på 2,5 % per år med relevant tom-next-rente eller rentesats lagt til eller trukket fra.

På en long-turbo vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr at den faller.

Når det gjelder long-Turbo24 på valuta vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = tom-next-rente + knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

Når det gjelder short-Turbo24 på valuta vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = tom-next-rente - knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer kl. 23.02 (norsk tid).

På en long-turbo vil dette føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr det motsatte.

Når det gjelder long-Turbo24 på indeks vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[administrasjonsavgift x (n/365)] + (kurs x [n/y)]}

Når det gjelder short-Turbo24 på indeks vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x {[kurs*(n/y)] - {[administrasjonsavgift x (n/365)]}

Kurs = relevant rentesats avhengig av valutaen i det underliggende markedet det trades i, som vist i tabellen under:

Valuta Renter
GBP 1 måneds GBP LIBOR-rente
EUR 1 måneds EUR LIBOR-rente
JPY 1 måneds JPY LIBOR-rente
USD 1 måneds USD LIBOR-rente
SEK 1 måneds SEK STIBOR-rente

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

y = 365 dersom basisvaluaten til det underliggende er GBP. For alle andre underliggende basevalutaer gjelder y = 360.

Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en daglig justering av knock-out-nivået ditt kl. 23.02 (norsk tid).

På en long-turbo vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr det motsatte.

Når det gjelder long-Turbo24 for råvarer vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

Når det gjelder short-Turbo24 for råvarer vil den følgende utregningen være gjeldende:

Daglig finansieringsbeløp = knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

Administrasjonsavgift = 2,5 %

n = 1 for mandag til torsdag

n = 3 for fredag

Daglig finansieringsbeløp = antall kontrakter x nåværende tom-next-rente.

Hvis tom-next-renten er mindre enn null vil du bli debitert dersom du har en short-posisjon og kreditert dersom du har en long-posisjon. Hvis tom-next-renten er større enn null vil du bli kreditert dersom du har en short-posisjon og debitert dersom du har en long-posisjon.

For alle posisjoner som åpnes før onsdag kl. 23.00 (norsk tid) og som forblir åpne etter kl. 23.00 samme onsdag, kommer den daglige rentekrediteringen/-debiteringen å beregnes for tre dager i stedet for en dag. Denne tredagersjusteringen dekker avslutningen av transaksjoner over helgen.

Du vil måtte betale et administrasjonsgebyr på 0,8 % per år for å holde posisjoner åpne etter kl. 23.00 (norsk tid).

Formel for daglig finansieringskostnad på indekser = antall døgn x (markedets stengningskurs x tradestørrelse x (LIBOR +/- administrasjonsavgift)) / 365.

Administrasjonsavgiften vår er 2,5 % på standard CFD-kontrakter og 3 % for minikontrakter. Dersom du går long debiteres du LIBOR (eller tilsvarende interbankrente) og dersom du går short krediteres du den.

Merknad: Formelen bruker en 365-dagers nevner for FTSE® 100 og en 360-dagers nevner for alle andre.

Formel for justering for daglig finansieringskostnad på råvarer = antall døgn x (tradestørrelse x (base +/- IGs kostnad)).

Formel for basen = (P3 – P2) / (T2 – T1)

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

Les om hvordan vi priser udaterte råvaremarkeder for å forstå hvordan basen påvirker posisjonen din.

Formel for IGs kostnad = Udaterte kjøperkurser/salgskurser (avhengig av retning) x 2,5 % / 365.

For barrier trades på enkeltaksjer beregnes justeringer, for å gjenspeile effekten av renter, og som legges til daglig kundens konto.

Daglige rentejusteringer beregnes som følger, for alle posisjoner holdt åpne på den offisielle stengningen:

D = n x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentejustering

n = antall aksjer

C = aksjens offisielle sluttkurs

i = gjeldende årlig rente

Merknad: formelen bruker en 365-dagers divisor for britiske, sørafrikanske og singaporske aksjer, og en 360-dagers divisor for aksjer i andre markeder.

Den gjeldende årlige rentekostnad er basert på den lokale interbankrenten i det gjeldende marked, samt vår rentejustering på normalt 2,5 % per år. Renter i forhold til long-posisjoner er debitert fra kontoen din og renter i forhold til en short-posisjon blir utbetalt til kontoen din. Merk at det motsatte kan være tilfelle hvis rentesatsen er negativ.

Formel for daglig finansieringskostnad på valuta = antall døgn x (tom-next-rente* inkludert årlig administrasjonsavgift**) x tradestørrelse.

*Vi henter tom-next-renten fra det underliggende markedet.

**Formel for årlig administrasjonsavgift = For øyeblikket anvender vi 0,8 % på alle kontrakter.

Formel for daglig finansieringskostnad på indeks = antall døgn x (markedets stengningskurs x tradestørrelse x (LIBOR +/- administrasjonsavgift)) / 365.

Administrasjonsavgiften vår er 2,5 % på standard CFD-kontrakter og 3 % for minikontrakter. Dersom du går long debiteres du LIBOR (eller tilsvarende interbankrente) og dersom du går short krediteres du den.

Merknad: Formelen bruker en 365-dagers nevner for FTSE® 100 og en 360-dagers nevner for alle andre.

Vi priser våre kontrakter på Volatility Index (VIX) og EU Volatility Index litt forskjellig fra våre andre indeksmarkeder. I stedet for å sikte på å speile den underliggende indeksprisen følger vi metoden brukt til å hente udaterte råvarepriser. Dette vil si at det er en forskjell mellom den udaterte prisen vår og den underliggende indeksprisen på disse markedene. Finansiering blir regnet ut på samme måte som våre udaterte råvarer. Mer informasjon finner du på siden vår for daglig finansieringskostnad.

Formel for justering av daglig finansieringskostnader på råvarer = antall døgn x (tradestørrelse x (base +/- IGs kostnad)).

Formel for basen = (P3 – P2) / (T2 – T1)

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

Les om hvordan vi priser udaterte råvaremarkeder for å forstå hvordan basen påvirker posisjonen din.

Formel for IGs kostnad = Udatert medianpris x 2,5 % / 365.

Den udaterte medianprisen er et øyeblikksbilde av medianprisen på en cash-CFD på den relevante datoen. Hvis du betaler basen på traden din vil IGs kostnad legges til; om du mottar basen vil den trekkes fra.

Formel for daglig finansieringskostnad på aksjer = antall døgn x (markedets stengningskurs x tradestørrelse x (LIBOR +/- 2,5 %)) / 365.

Dersom du går long debiteres du LIBOR (eller tilsvarende interbankrente) og dersom du går short krediteres du den.

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Handle selv når du er på farten i vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Handle selv når du er på farten i vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Knock-out-premier og garanterte stop-premier

For å hjelpe deg begrense risikoen din har Turbo24 og barriers innebygde risikobeskyttelser - knock-out-nivået. Du velger denne før du handler og bestemmer nøyaktig hvor traden din kommer til å stenges. Du kan beskytte CFD-posisjonen din på samme måte med en garantert stoppordre.

Hvor mye en knock-out eller garantert stop vil koste og hvordan det betales avhenger av produktet du handler.

For Turbo24 er knock-out-nivået en avgift som market maker er ansvarlig for, ikke IG. Det er en del av prisen du må betaler for å åpne posisjonen og ikke en separat avgift.

Den potensielle knock-outen eller garanterte stoppordren for barriers og CFDer blir vist i ordrevinduet. For barriers vil den være en del av den overordnede premien og for CFDer vil den være en del av marginkravet ditt.

Merk at premiene kan endres, spesielt ved inngangen til helgene eller i løpet av volatile markedsforhold.

 • Valuta
 • Indekser
 • Råvarer
 • Aksjer
Marked Knock-out-premie Premie for garantert stop
EUR/USD 1,2 1,2
AUD/USD 0,8 0,8
EUR/GBP 1,2 2
GBP/USD 2 2
Marked Knock-out-premie Premie for garantert stop
FTSE 100 0,8 0,8
Wall Street 2 1,8
Germany 30 1,5 1,5
Australia 200 1,5 1,5

Marked Knock-out-premie Premie for garantert stop
Spot Gold 0,3 0,3
Spot Silver 2 2
Oil - US Crude 3 3
Oil - Brent Crude 3 3

Marked Knock-out-premie Premie for garantert stop
Apple Inc 0,3 % 0,3 %
Lloyds Banking Groupl PLC 0,3 % 0,3 %
Deutsche Bank AG 0,3 % 0,3 %
Westpac Banking Corporation 0,3 % 0,3 %

Ekstra tjenester og kostnader

Enten du betaler for å gi tradingen din det lille ekstra, eller for at vi skal være kontoadministrator, kan du lese mer her.

Tjenester Produkter Kostnader
Direct Market Access (DMA) CFDer Du betaler ikke for DMA når du handler CFDer på valuta eller aksjer. For enkelte aksjer vil du måtte betale en månedlig avgift for å få tilgang til DMA-kurser i realtid.
Realtidskurser i datafeed CFDer For realtidspriser for aksjer, fra en børs, vil du betale en månedlig avgift, skulle du ønske å trade aksje-CFDer.
ProRealTime-diagrammer CFDer Du betaler 220 NOK per måned for å abonnere på avanserte diagrammer fra den populære tredjepartsleverandøren ProRealTime. Dette refunderes dersom du plasserer fire eller flere trades i løpet av en måned. Du kan fortsatt måtte betale dersom dine kvalifiserende trades er av veldig lave verdier.
Inaktivitetsavgift Barriers, vanilla-opsjoner, CFDer Du må betale 120 NOK i begynnelsen av hver måned dersom du ikke har brukt kontoen din på to år eller mer.
Dokumentasjonsavgift Barriers, vanilla-opsjoner, CFDer For å trade amerikanske aksjer, vil du måtte fylle inn et obligatorisk W-8-, eller W-9-skjema før utbyttedatoen på en kvalifiserende trade — og du vil måtte betale et gebyr på 50 $ dersom du ikke gjør dette. Du vil ikke måtte betale gebyret dersom dokumentasjonen din er oppdatert, eller dersom du ikke har inngått noen kvalifiserende trades. Vi gir beskjed dersom du har inngått en kvalifiserende trade og dermed må fylle ut et skjema.

Kostnader fra tredjeparter

Du kan måtte betale kostnader fra tredjeparter:

 • Administrasjonskostnader for innskudd med kredittkort
 • Overføringer på samme dag under 100 £ (130 NOK)

Ofte stilte spørsmål

Kontorene våre holder normalt åpent døgnet rundt fra midnatt natt til søndag (kl. 22 på søndager for valuta) til kl. 23.15 på fredagskvelden (norsk tid).

Handelstider varierer mellom markeder, men standard for det norske markedet er fra kl. 09.00 til 18.00, mandag til fredag.

Den daglige finansieringskostnaden fungerer litt forskjellig avhengig av produktet du handler.

Turbo24

Når du handler Turbo24 hos oss vil vi gjøre små justeringer til knock-out-nivået ditt til å reflektere kostnaden av å holde posisjonen din åpen etter kl. 23.00 (norsk tid). På en long-turbo vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr det motsatte.

Barriers og CFDer

For aksje- eller indeks-trades består vår finansieringskostnad av vår administrasjonsavgift pluss eller minus interbankrenten i den valutaen som det underliggende instrumentet er denominert i (avhengig av om posisjonen din er long eller short).

For valuta-trades er finansieringskostnaden tom-next-renten, samt et administrasjonsgebyr.

For trades på spot-råvarer, og trades på Volatility Index og EU Volatility Index, vil vi gjøre en justering basert på en rekke faktorer, som prisen på de to nærmeste futuresene, samt vårt gebyr. Ta en titt på hvordan vi priser våre udaterte råvarer for å finne ut mer.

For CFDer er det ingen daglig finansieringskostnad fordi kostnadene for finansiering er innebygd i spreaden.

Spreader

Spreadene varierer avhengig av produktet du handler. Spreadene til Turbo24 settes av market maker. Du kan også noen ganger trade innenfor spreaden. Spreadene til barriers er gjerne mindre enn CFD-spreader siden du også må betale en liten kurtasje for å handle barriers. Den lavere spreaden skal kompensere for dette.

Våre valutaspreader varierer avhengig av underliggende markedslikviditet. Jo mer likvid markedet er, jo mindre er spreadene – så lavt som 0,8 punkt. Når underliggende spreader blir større, blir våre det også, men kun til vår maksimale grense.

Våre spreader på aksjeindeks varierer etter hvilken tid på dagen det er. Når det underliggende markedet er åpent er våre spreader minst, f.eks. ett punkt på FTSE 100. Når vi tilbyr et instrument utover ordinær åpningstid, slik at du kan trade 24 timer i døgnet, tilbyr vi en større spread.

CFD-tradere bør huske at vi tilbyr våre smaleste spreader på våre standardkontrakter, med større spreader på noen mini- og mikrokontrakter.

Kurtasje

Hvordan du betaler kurtasje avhenger av produktet du bruker for å trade. Du vil ikke betale noe kurtasje på Turbo24.

For barriers og vanilla-opsjoner vil du måtte betale kurtasje, 0,1 enhet av kontraktens valuta per kontrakt, ved åpning og lukking.

Kurtasjen du betaler på aksje-CFDer varierer avhengig av vertslandet for aksjene dine, og hvilken konto du bruker. Les mer om vår produktinformasjon for kurtasjene på alle våre aksje-CFDer.

Daglig finansieringskostnad

For indeks- og aksje-trades kalkulerer vi den daglige finansieringskostnaden ved å bruke den relevante interbankrenten, samt vårt gebyr for valuta-trades ved å bruke tom-next-renten. Avgiften for valutatrading blir regnet ut med tom-next-renten. Disse rentene kan endres daglig, noe som varierer finansieringskostnaden fra dag til dag. Mini- og makro-CFD-kontrakter har en høyere finansieringsrente.

Du vil ikke betale daglig finansieringskostnad for future-CFDer. I disse kontraktene er finansieringskostnaden innebygd i spreaden. Dette gjør futurekontrakter mindre attraktive for kortsiktig trading. For langsiktig trading er du bevisst den riktige kostnaden fra starten.

Ikke-aksjemarkeder

Spread

FTSE 100 4
Wall Street 6
EUR/USD 10
GBP/USD 9
Spot gold 0,6
Spot silver 3

Dersom du trader CFDer eller opsjoner i en annen valuta enn basisvalutaen på kontoen din, kan du måtte betale en kostnad for valutakonvertering. Du vil derimot ikke konvertere eventuelle gevinster fra turbo-trades dersom kontoen din er basert på euro — alle våre Turbo24-markeder tilbys i euro.

Innstillingen om umiddelbar valutakonvertering er satt som standard på kontoen din. Dette vil si at utenlandsk valutagevinst blir konvertert til din basevaluta automatisk og finansiering, kurtasjer og utbyttekostnad er tatt i betraktning før kontoen din blir kreditert. Du kan velge om kontoen din skal konvertere daglig, ukentlig eller månedlig. Vår standardkostnad for konvertering er 0,5.

Ja, vi tilbyr garantert stoppordre på CFDer og på den måten kan du begrense risikoen din. Trade Turbo24 eller barriers, og ditt garanterte stop er innebygd, i form av knock-out-nivået.

Hvis det garanterte stoppet eller knock-out-nivået utløses må du betale en liten avgift. For aksjer er dette for eksempel 0,3 % av den underliggende transaksjonsverdien.

Interbankrenten er rentesatsen som betales mellom banker for kortsiktige lån. Det er en hovedindikator for andre rentesatsavgifter som er grunnen til at vi bruker den som en base for å regne ut våre daglige finansieringskostnader for trades med aksjer og indekser.

Tom-next er renten som brukes til å regne ut finansieringsjusteringen når en valutaposisjon holdes over natten. Det er en standardrente innenfor bransjen og hentes fra renteforskjellene mellom valutaene i valutakrysset og markedsforventninger om renteendringer.

Kostnaden for å trade hos oss via en Turbo24, opsjon eller CFD varierer fra marked til marked.

For turboer velger du selv knock-out-nivået, også kjent som strike-prisen, før du åpner posisjonen. Det opprinnelige utlegget er alt du betaler. Vi tar heller ikke kurtasje for turbowarranter.1

For barriers og vanilla-opsjoner vil det være både en spread og en kurtasje på alle trades.

For CFDer er den enten en spread eller en kurtasje. Du kan sammenligne opsjoner og CFDer på vår sammenligningsside.

Du vil ikke betale for å bruke plattformen vår for turboer, opsjoner eller CFDer, men det oppstår avgifter for datafeeder i realtid. Dette gjelder også for våre DMA-spesifiserte plattformer som krever datafeeder i realtid. Du vil få dette refundert dersom du trader et visst antall ganger i en bestemt periode.

For alle opsjoner og CFDer er spreaden forskjellen mellom våre kjøps- og salgskurser. For CFDer og barriers henter vi disse kursene basert på det underliggende markedets verdi, fra en rekke kilder - inkludert verdien til det underliggende, tiden frem til forfall og volatilitet.

For Turbo24 hentes salgs- og kjøpskursene fra Spectrum, den multilaterale handelsplattformen der verdipapirene er notert. Du kan imidlertid se de fullstendige markedsdetaljene og velge å plassere ordre innenfor spreaden.

Dette gjelder kun dersom du ikke har handlet barriers og opsjoner eller CFDer på kontoen din på to år og det finnes midler på kontoen din. Kontoen din belastes med 120 NOK på den første dagen i hver måned dersom dette er tilfellet.

Gå videre til...

Finn veien til de finansielle markedene, med valg som passer din stil og dine mål.

Oppdag din nesten mulighet på vårt store utvalg av markeder — inkludert indekser, aksjer, valuta og kryptovaluta.

Les mer om hvordan du kan beskytte midlene dine med vårt utvalg av verktøy i plattformen.

1For turbowarranter på indeksen Italy 40 gjelder den italienske transaksjonskatten (IFTT).
2Negativ saldo-beskyttelse gjelder kun for tradingrelatert gjeld og er ikke tilgjengelig for profesjonelle kunder.
3Gjennomsnittlig spread (fra mandag kl. 01.00 til fredag kl. 23.00 norsk tid) innenfor tolv uker som tok slutt den 8. januar 2021.
4Gjennomsnittlig spread (mellom kl. 01.00 til 22.00 norsk tid fra mandag til fredag) innenfor tolv uker som tok slutt den 8. januar 2021.
5Euro inkluderer Frankrike, Italia, Spania og Tyskland