Våre kostnader

Vi er tydelige om våre kostnader, slik at du alltid vet hva 
du betaler når du handler med oss

Spreader, kurtasjer og marginer

Du betaler spread på alle markeder som ikke er aksjer. På aksje-CFDer betaler du kurtasje. Finn kostnader for de individuelle markedene nedenfor eller se "kostnader og avgifter"-dokumentet for eksempler på hvordan spreader, kurtasje og marginer kan påvirke posisjonene dine.

CFD-trading

Indekser

Instrumentnavn

Verdien av en kontrakt

Tilgjengelig spread

Margin per kontrakt

FTSE 100 DFB
24 hours
10 £ 1 1 %

Wall Street DFB
24 hours

10 $ 1,8 1 %
Germany 30 DFB
24 hours
25 € 1
 
1 %
Australia 200 DFB
24 hours
25 AUD

1
 

1 %

 

Se fullstendig oversikt over
våre kostnader og avgifter for indekser

Aksjer

Instrumentnavn

Verdien av en kontrakt

Kurtasje per side

Margin per kontrakt

FTSE 100 shares 10 £ 0,10 % 15 £

Major US shares

15 $ 2 cents per aksje 25 $
Major European shares Fra 10 € 0,10 % Fra 25 €

 

Med CFD-aksje handler du på den reelle markedskursen, så vi legger ikke til vår egen spread. I stedet tar vi en liten kurtasje når du åpner posisjonen, og igjen når du lukker den. I hvert tilfelle gjelder en minimumskurtasje. 

Se fullstendig oversikt over
våre kostnader og informasjon for aksjer

Valuta

Instrumentnavn

Verdi per pip

Min. 

spread

Gj. 

spread

Marginkrav

Spot EUR/USD 1 $ 0,8 0,95 1,5 %

Spot AUD/USD

10 $ 0,8 1,25 1 %
Spot EUR/GBP 1 £ 1,0 1,47 1 %
Spot GBP/USD 1 € 1,0 1,57 1 %


Se fullstendig oversikt over
våre kostnader og informasjon for valuta

Råvarer

Instrumentnavn

Verdien av en kontrakt

Spread

Margin per kontrakt

Spot Gold 100 $ 0,3 0,7 %

Spot Silver

50 $ 2 12 %
US Light Crude 10 $ 2,8 1,5 %
Brent Crude 10 $ 2,8 1,5 %

 

Se fullstendig oversikt over
våre kostnader og informasjon for råvarer

Finansiering og renter

Kostnader for finansiering og renter gjelder for CFD-trades. Les mer om hvordan vi tar i bruk finansiering og renter eller se "kostnader og avgifter"-dokumentet for eksempler på hvordan finansiering og renter kan påvirke posisjonene dine.

Cash CFD-er

Dersom du holder en Cash CFD posisjon over natten, etter kl. 23:00, gjør vi en rentejustering på din konto, for å gjenspeile kostnadene ved å finansiere din posisjon. Rentejusteringen er basert på én-månders interbankrenten (f.eks LIBOR). Vi belaster kontoen om posisjonen er long, og krediterer kontoen om posisjonen er short - dersom interbankrenten er høyere enn 2,5 %*. 

På valutahandel fungerer finansierinskostnadene annerledes. Se tabellen nedenfor.

Cash CFDer

Long posisjoner

Short posisjoner

Valutaposisjoner

Vi belaster 2,5 %* over den aktuelle interbankrenten. 

 

Eksempel: Dersom den aktuelle én-månders interbankrenten er 0,5 %, vil du bli belastet 3 % (årlig). 

Du får den relevante interbankrenten, minus 2,5 %*.
 
Dersom interbankrenten er høyere enn 2,5 %,* krediterer vi kontoen din. Om interbankrenten er lavere enn 2,5 %,* debiterer vi kontoen din.
 
Eksempel: Dersom den aktuelle én-månders interbankrenten er 0,5 %, vil du bli belastet 2 % (årlig). 

På valutaposisjoner belaster vi finansiering basert på gjeldende tom-next rente. 
 
Tom-next viser, i pips, differansen mellom renten for å låne valutaen som blir solgt, og renteinntekten for å for å holde valutaen.

*3 % på mini og mikro CFD-kontrakter.

Futures og forwards

Vi tilbyr futures på fast utløpsdato-handler på indekser og råvarer. Over natten finansiering er inkludert i spreaden, slik at alt er inkludert. Dette gjør det enklere å identifisere ditt break-even nivå på din handel.

Ikke-aksje instrumenter

Indekser

Futures spread

Valutakryss

Forward spread

Råvarer

Futures spread

FTSE 100 4 EUR/USD 10 Spot gold 0,6
Wall Street 6 GBP/USD 9 Spot silver 3
Germany 30 6 AUD/USD 10 Light Cruide oil 6
Flere indekser Flere valutakryss Flere råvarer

 

Cash vs Future eksempel

Se aksjeeksempel

Kjøp Barclays: detaljert

  CFD
Underliggende instrument/verdi Barclays Plc 289.85/290
Vår kurs 289.56/290.29
Trade

Kjøp på 290

Handelsstørrelse 2000 aksjer
Marginkrav

580 £

Antall aksjer x kursen x marginrate (10 %)

Hva skjer videre? Kl. 4.35 har markedet steget til 291.95: dette er kursen vår finansiering er beregnet til. Det stiger gradvis neste dag til 295.05
Finansiering

Over natten finansieringskostnad 0,48 £

(1 måneds LIBOR + 2,5 % eks 0,49 % + 2,5 %) x antall aksjer x kurs)/365

(2.99 % x 2000 x 2.9195)/365

Underliggende marked

294.85/295.05

Steng

Selg på 294.85

Bruttofortjeneste

97 £

294.85 – 290 = 4,85 p

4,85 p x 2000 aksjer = 97 £

Kostnader

Kurtasje 20 £

Posisjonens verdi x 0,10 % (Minimum 10 £)

(2000 x 2,90) x 0,10 % = 5,8 £

(2000 x 2,9485) x 0,10 % = 5,90 £

Finansiering: 0,48 £
Nettofortjeneste

76,52 £ gevinst før skatt

Hva hvis...

Underliggende falt til 282.25 i stedet: 

282,25 – 290 = -7,75 p

-(7,75 p x 2000 aksjer + 0.48 £ + 20 £

175,48 £ netto tap

 

Se valutaeksempel

Kjøp GBP/USD: detaljert

  CFD
Instrument Spot GBP/USD
Kurs 1.55797/1.55805
Trade

Kjøp 1 kontrakt på 1.55805 (1 kontrakt = 100 000 £)

Marginkrav

En kontrakt er 100 000 £ og marginraten er 0,25 % = 250 £

Hva skjer videre? GBP/USD stiger 100 punkter til neste dag 
Finansiering

Finansiering = størrelse x (tom-next rente + admin gebyr på 0,3 % pr. år)

10 £ x 0,25 = 2,50 £

Kurs

1.5695 - 1.56958

Steng

Du selger på 1.5695

Bruttofortjeneste

1 145 £

1.5695 – 1.55805 = 0.01145

Antall kontrakter = 1

Verdi per kontrakt 100 000 £

0.01145 x £100,000 = 1 145 £
Kostnader

0,8 punkts IG spread (inkludert)

Finansieringskostnad = 2,50 £
Nettofortjeneste

1 142,50 £

Hva hvis...

Markedet falt 114,5 punkter i stedet:

1 145 £ + 2,50 £

Netto tap = 1 147 £

 

Se indekseksempel

Selg FTSE 100: detaljert

  Cash CFD
Underliggende instrument/verdi FTSE 100 JUN13 Future 6400
Vår kurs

FTSE 100 Cash

6441.05/6442.5
Trade

Selg på 6441.05

Handelsstørrelse

1 kontrakt

10 £ per kontrakt
Marginkrav

250 £

Marginkrav per kontrakt x antall kontrakter

250 £ x 1

Hva skjer videre? Markedet faller til 6300 kl. 22, når finansiering er beregnet. Det stiger litt over natten til 6310

Finansiering

 

Finansiering = 3,47 £

(1 måneds LIBOR eks 0.49% minus 2,5 % x 10 £ x 6300)/365

Steng

Kjøp på 6310.5

Markedsbevegelser og gevinst/tap

Bruttofortjeneste = 1 305,50 £

6441.05 – 6310.5 = 130,55

Hver kontrakt er verdt 10 £ per punkt

Kostnader

1-punkts IG spread (inkludert)

Finansieringskostnad: 3,47 £

Nettofortjeneste

1 302,03 £ nettofortjeneste før skatt

Hva hvis...

Markedet steg 130,5 punkter i stedet:

130,5 x 10 £ + 3,40 £

1308,40 £ netto tap

 

Se råvareeksempel

Kjøp Spot Gold: detaljert

  CFD
Instrument og kurs Spot Gold 1447.96/1448.46
Trade

Kjøp på 1448.46

Handelsstørrelse Kjøp 1 lot (1 lot = 100 $ per punkt)
Marginkrav

Marginkrav er 1 % av total eksponering = $1448.46

Hva skjer videre? Gull er opp 10 $ i løpet av dagen. Kl. 22, fristen for finansiering markedet, er gull på 1458.46
Finansiering

0,048 x 100 $ = 4.80 $*

(tom-next rente + 0,3 % pr. år admin kostnad) x handelsstørrelse

Steng

Markedet fortsetter opp og du selge posisjonen på 1463.46

Bruttofortjeneste

1500 $

1463.46 – 1448.46 = 15

Verdi per punkt = 100 $

15 x $100 = 1500 $
Kostnader

0,5 punkt IG spread (inkludert)

Finansieringskostnad = 4.80 $
Nettofortjeneste

1495.20 $

Hva hvis...

Markedet falt 15 punkter i stedet (15 $):

1500 $ + 4.80 $

Netto tap = 1504.80 $

 

Forståelse av IGs marginer

Marginhandel gir deg full eksponering mot et instrument ved hjelp av bare en brøkdel av kapitalen du normalt trenger. Det er hvor mye midler du trenger for å åpne en posisjon, definert av marginsatsen.

IGs marginer

Hos IG er våre marginer de laveste i bransjen. Vi kan tilby enda lavere satser på de fleste av posisjonene, takket være vårt nivåinndelte system. 

Les mer om marginene til IG

Ofte stilte spørsmål om kostnader og finansiering

Hva er deres åpningstider?

Våre kontorer er normalt åpent 24 timer i døgnet mellom 00.00 på søndag (22.00 for valuta) og 23.15 på fredag kveld.

Handelstider varierer mellom markeder, men standard for det norske markedet er kl. 09.00 til 16.30. 

Hvordan fungerer over natten finansiering?

Når du handler med oss, handler du på margin. Det betyr at du kun stiller med et mindre beløp for å åpne en posisjon, mens vi låner deg resten av pengene som kreves . Dersom du stenger posisjonen samme dag løper det ingen finansieringskostnad. Om du holder posisjonen åpen over natten derimot, belaster vi en liten avgift for å dekke kostnadene for de pengene du har lånt.

For aksje-og indekshandel er denne finansieringsavgiften den aktuelle interbankrenten på valutaen du handler, pluss eller minus vårt administrasjonsgebyr, avhengig av om posisjonen er long eller short. 

For valuta- og metallhandler er det tom-next renten, samt et administrasjonsgebyr.

For råvarer og andre futuresinstrumenter er det ingen over natten finansieringsavgift fordi kostnadene for finansiering er innebygd i spreaden. 

Er kostnadene faste eller varierer de? 

Spreader

Aksje-CFDer reflekterer den underliggende markedskursen, og er gjenstand for kurtasje. CFD-tradere bør huske at vi tilbyr våre tighteste spreader på våre standardkontrakter, med høyere marginer på noen mini-og mikrokontrakter.

Våre valutaspreader varierer avhengig av underliggende markedslikviditet. Jo mer likvid markedet er, jo tightere er spreadene – så lavt som 0,8 pips. Når underliggende spreader blir større, blir våre det også, men kun til vår maksimale grense.

Våre indeksspreader varierer etter hvilken tid på dagen det er. I løpet av åpningstidene i underliggende marked tilbyr vi våre standard og tighteste spreader, f.eks. 1 punkt på FTSE 100. Når vi tilbyr et instrument utover ordinær åpningstid, slik at du kan trade 24 timer i døgnet, tilbyr vi en større spread.

Kurtasje

Vår kurtasje varierer avhengig av hvilket land du handler i. Alle norske aksjer har en kurtasje på 0,05 %, mens alle amerikanske aksjer har en kurtasje på 2 cents per aksje for eksempel. Se vår produktinformasjon for en oversikt over alle aksje-CFDer.

Over natten finansiering

Over natten finansieringen beregnes ved å bruke den relevante interbanrenten for aksje- og indekshandler. Gebyret for valutahandel beregnes ved å bruke tom-next renten. Disse rentene endres daglig, som varierer finansieringsavgiften hver dag. Mini- og mikrokontrakter har en høyere finansieringsrente.

Når bør jeg bruke forwardkontrakt?

Det er ingen over natten finansieringskostnad på forward handler, da den er bakt inn i en større spread. Dette gjør at forward er mindre attraktive for kortsiktig trading, men mer for langsiktig trading fordi du vet den reelle kostnaden fra begynnelsen.

For faste utløpskontrakter på aksjeindekser og råvarer tilbyr vi futures for CFDer. 

Ikke-aksje instrumenter

Spread

FTSE 100 4
Wall Street 6
EUR/USD 10
GBP/USD 9
Spot gold 0,6
Spot silver 3

 

Er det en kostnad for valutakonvertering?

CFDer som blir handlet i en annen valuta enn din kontos basisvaluta kan være utsatt for en valutakonverteringenskostnad. Vår standardinnstilling er umiddelbar konvertering, hvor utenlandsk valutaprofitt blir konvertert til din basisvaluta. Finansiering, kurtasjer og utbyttekostnad er tatt i betraktning før kontoen din blir kreditert. Vi tilbyr også daglige, ukentlig og månedlige konverteringsinnstillinger. Vår standardkostnad er 0,3 %. 

Tilbyr dere garantert stop?

Når du har en garantert stoppordre knyttet til posisjonen, ilegges et lite gebyr hvis den utløses.  For aksjer er dette for eksempel 0,3 % av den underliggende transaksjonsverdien.

Hva er interbank og tom-next renter?

Interbankrenten er renten belastet mellom banker for kortsiktige lån. Det er en viktig indikator for andre rentekostnader, og det er derfor vi bruker det som grunnlag for beregning av våre over natten avgifter på dine aksje- og indekshandler. 

Tom-next er satsen som brukes til å beregne finansieringsjusteringen når en valutapososjon holdes over natten. Dette er en standardsats i bransjen, ut i fra renteforskjellene av kryssets valuta og markedsgforventninger om renteendringer.

Hva er spread?

Spread er forskjellen mellom vår kjøps- og salgskurs. Vi henter disse kursene basert på det underliggende markedets verdi. 

Ekstra tjenester og kostnader

For CFD-er er det noen ekstra tjenester som vi tar betalt for.

Tjeneste 

Kostnader

Direct Market Access (DMA) Det koster ingenting å bruke DMA for å handle CFDer på valuta og aksjer. For aksje-CFDer er det en avgift om man ønsker full tilgang til DMA-kurser.

Realtidskurser

data feeds

Innhenting av realtidskurser fra en børs for å handle aksje-CFDer medfører en månedlig avgift.
ProRealTime diagrammer Månedlig avgift for å få tilgang til ProRealTime og handel via diagram koster 220 NOK. Dette får du derimot tilbakebetalt dersom du utfører minimum 4 transaksjoner hos oss i løpet av en kalendermåned. Vi forbeholder oss retten til å debitere deg for tjenesten dersom verdien på dine kvalifiserte transaksjoner er ekstremt lav.
Inactivity fee Vi belaster 120 kroner den 1. hver måned dersom det ikke har vært aktivitet på kontoen på to år eller mer. 
Dokumentasjonsavgift Vi belaster et gebyr på 50 USD for alle kontoer som ikke har sendt inn et obligatorisk W-8- eller W-9-skjema før utbyttedato for en kvalifisert handel på en amerikansk aksje. Vi belaster ikke kontoer med oppdatert dokumentasjon eller kontoer som har ikke gjort noen kvalifiserte handler. Vi vil varsle deg hvis du har gjort en kvalifisert handel og må fylle ut et skjema.

 

Kostnader som kan forekemme fra tredjepart inkluderer:

  • Administrasjonskostnader for innskudd med kredittkort
  • Samme-dag overføringer (130 NOK)

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Shares funding

Finansiering aksjer

Størrelsen for CFDer betyr antall aksjer.

Stengningskurs betyr underliggende markedskurs kl. 23:00 (norsk tid).

Dersom du handler i GBP

Størrelse × stengningskurs × LIBOR +/- 2,5 % ÷ 365

Basert på 1 måneds LIBOR over natten rate

Dersom du hanler i USD

Størrelse × stengningskurs × US LIBOR +/–2,5 % ÷ 360   

Dersom du handler i EUR

Størrelse × stengningskurs × EURIBOR +/–2,5 % ÷ 360   

Formelen bruker en 365-dagers nevner for britiske, Singapore og Sør-Afrikanske aksjer, og en 360-dagers nevner for aksjer i andre markeder.

 

FX and spot metals funding

Finansiering valuta og spot metaller

Tom-next renten, og ikke interbanrenten, blir brukt i beregningen av finansierinskostnader for valuta og spot metaller.

Tom-next er dagens swap-rente for valutakrysset eller metallet.

Eksempel tom-next rente: -1,39/-0,39.

-0,39 vil bli brukt for å beregne finansieringskostnaden på en long posisjon.

-1,39 vil bli brukt for å beregne finansieringskostnaden på en short posisjon.

Størrelse x (tom-next rate + admin. kostnader) 

CFD

Størrelse betyr samlet verdi av lots (antall lots x verdi per lot)

Tom-next er dagens swap-rente for valutakrysset eller metallet

Admin. kostnad er ikke mer enn 0,3 % per. år (0,8 % for minikontrakter)

Tredagers finansiering belastes på en onsdag. 

Other markets

Andre instrumenter

Størrelse for CFD-er betyr samlet verdi (antall kontrakter x verdi per kontrakt).

Stengningskurs betyr underliggende markedskurs kl. 23.00 (Norsk tid).

Dersom du handler i GBP

Størresle × stengningskurs × LIBOR +/- 2,5 % ÷ 365 basert på 1 måneds LIBOR over natten rente.

dersom du handler i USD

Størrelse × stengningskurs × US LIBOR +/–2,5 % ÷ 360

Dersom du handler i EUR

Størrelse × stengningskurs × EURIBOR +/–2,5 % ÷ 360

Vennligst merk: ved handel av ikke-standard GBP-denominert indeks, eller en minikontrakt i enhver aktivaklasse, er finansieringsrenten +/-3 % og ikke +/-2,5 %

Selling the FTSE 100 CFD (Cash v Future)

Cash CFD vs CFD Future: FTSE 100

  CFD Future Cash CFD
Underliggende instrument/verdi

FTSE 100 JUN13 Future 6400

Vårt instrument/spread

FTSE 100 Jun13

6398/6402

FTSE 100 Cash

6401.5/6402.5
Trade

Selg på 6398

Selg på 6401.5

Handelsstørrelse

3 kontrakter

10 £ per kontrakt

3 kontrakter

10 £ per kontrakt
Marginkrav

750 £

Margin per kontrakt x antall kontrakter

250 £ x 3

750 £

Margin per kontrakt x antall kontrakter

250 £ x 3

Hva skjer videre? Markedet faller i løpet av de neste 30 dagene og FTSE 100 June Future når 6310
Finansiering Inkludert i spreaden på åpningen av futuren

30-day finansieringskostnad: 104,90 £

Antar en 30-dagers gjennomsnittskurs på 6350

([1 måneds LIBOR eks 0,49 % minus 2,5 % x verdi av underliggende verdi kl.22]/ 365) x antall dager

(-2,01 % x [6350 x 10 £] /365) x 30
Steng

Kjøp på 6312

Kjøp på 6310.5

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste = 2 580 £

6398 – 6312 = 86

30 £ per punkt

Bruttofortjenste = 2 730 £

6401.5 – 6310.5 = 91

30 £ per punkt

Kostnader

4-punkts IG spread (inkludert)

Finansiering inkludert i spread

1-point IG spread (included)

Finansieringskostnad: 104,90 

Nettofortjeneste

Nettofortjeneste = 2 580 £

Nettofortjeneste = 2 625,10 

Hva hvis...

Markedet steg til 86 punkter i stedet

-(86 x 30 £)

2 580 £ netto tap

Markedet steg til 91 punkter i stedet

-(91 x 30 £ + 104,90 £)

2 834,90 £ netto tap

 

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com