Opsjoner vs CFDer

Hos IG kan du handle to typer av produkter med giring: Opsjoner og CFDer. Opsjoner og CFDer er begge finansielle derivatprodukter som gjør det mulig for deg å ta en posisjon på markeder som gjerne er utilgjengelige ellers. De deler mange fordeler, men det er noen hovedfordeler som er unike for dem begge.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto for opsjoner.

Kontakt oss på 22 400 240

Hvordan kan jeg trade hos IG?

Vi tilbyr to forskjellige kontoer hvor du kan trade med giring - en opsjonskonto og en CFD-konto.

En opsjon gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en bestemt forfallsdato.

En CFD er en avtale om å utveksle prisen på et aktivum fra da posisjonen ble åpnet til den ble lukket.

Du kan velge om du ønsker å åpne en opsjons-tradingkonto eller en CFD-trading-konto, eller begge, i vårt søknadsskjema.

Hva er best for meg, opsjoner eller CFDer?

Fordeler ved opsjoner

 • Velg den beste giringen for deg, med renter som ligner turbo warranter og børshandlede opsjoner.
 • Trading 24 timer i døgnet
 • Handle etter stigende, fallende og flate markeder
 • Få større kontroll over risikoene dine
 • Kursene på barriers beveger seg en-for-en med det underliggende1
 • Kursene på vanilla-opsjoner tilbyr unike tradingmuligheter
 • Negativ saldo-beskyttelse

Fordeler ved CFDer

 • Trade med giring, forstørr dine potensielle gevinster og tap
 • Trading 24 timer i døgnet
 • Handle på stigende og fallende markeder
 • Direct market access (DMA) på valuta2 og aksjer
 • Trade til markedskursen på aksjer
 • Kjenn posisjonens verdi, med kurser baserte på det underliggende markedet
 • Negativ saldo-beskyttelse

Tradingeksempler på opsjoner vs. CFDer

Germany 30: opsjonstrading vs. CFD-trading

Eksempelet under viser en opsjonstrade (også kalt opsjonshandel eller optionstrade) og en CFD-trade der vi har en short posisjon på Germany 30. Ved bruk av den samme handelsstørrelsen sammenligner eksemplet prosessen og utfallet av en barriers-trade, en vanilla-opsjons-trade og en CFD-trade.

Barriers Vanilla-optjon CFD
Verdien på det underliggende markedet Germany 30 10 200 Germnay 30 10 200 Germany 30 10 200
Instrument Barrier Put (10 310 knock-out) 10 200 Put Germany 30
Kursen vår 110,4/111,2, knock-out-premie på 0,8 45/50 10 199,5-10 200-5
Trading Kjøp til 111,2 Kjøp til 50 Selg til 10 199,5
Handelsstørrelse 10 kontrakter. Hver kontrakt er verdt 1 € per punkt 10 kontrakter. Hver kontrakt er verdt 1 € per punkt 1 kontrakt. Hver kontrakt er verdt 10 € per punkt
Marginkrav 1 112 €
((Knock-out-nivå - IGs underliggende salgskurs) + premien for knock-out) x størrelsen
500 €
(Handelsstørrelse x opsjons-premie)
5 100 €
Handelsstørrelsen x salgskursen x marginkrav (nå 5 %))

Hva skjer videre?

Ved kl. 23 (norsk tid) har markedet falt til 10 150. Det er kursen hvor våre kostnader er kalkulert. Den fortsetter å falle jevnt frem til neste dag og ender på 10 120.

Barriers Vanilla-opsjon CFD
Finansiering

Daglig finansieringskostnad på 3,38 €.

(One-month Libor (f.esk. 0,4925 %) minus 2,5 % x verdien på handelen x underliggende nivå kl. 23) / 365

(-2,0075 % x 10 € x 10 150) / 365

Ingen daglig finansieringskostnad

Daglig finansieringskostnad på 3,38 € (One-month Libor (f.esk. 0,4925 %) minus 2,5 % x verdien på handelen x underliggende nivå kl. 23) / 365 (-2,0075 % x 100 £ x 10 150) / 365

Underliggende marked 10 120 10 120 10 120
Lukk Selg til 190,4 Selg til 100 Kjøp til 10 120,5
Totale markedsbevegelser og gevinst/tap

190,4 - 111,2 = 79,2 punkter.


Verdien til et punkt = 10 €


Bruttofortjeneste = 79,2 x 10 € = 792 €

100 - 50 = 50 punkter.


Verdien til et punkt = 10 €


Bruttofortjeneste = 50 x 10 € = 500 €

10 199,5 - 10 120,5 = 79 punkter.

Verdi av ett punkt = 10 €

Bruttofortjeneste = 79,2 x 10 € = 792 €

Kostnader

0,8 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men du dro fordel av det etter ett fall på 79,2.

Finansiering trukket fra saldobalanse: 5,58 £.

Det er gjeldende kurtasje på 2 € ved 10 kontrakter for å åpne eller lukke

5 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men opsjonskursen steg med mindre enn dette. Ingen gjeldende finansiering. Det er gjeldende kurtasje på 1 € ved 10 kontrakter for å åpne eller lukke

1 punkt spread: det underliggende falt med 80 punkter, men du dro fordel av det etter ett fall på 79. Finansiering trukket fra saldobalanse: 5,58 £

Nettogevinst 784,42 € 498 € 784,42 €
Hva om...

Dersom det underliggende markedet stiger til 10 280 istedenfor:

30,4 – 111,2 = -80,8 punkter
(-80,8 x 10 €) - 5,654 € (høyere finansieringskostnad for å ta hensyn til en høyere markedsstengning kl. 23).

2 € kurtasje gjelder

= 815,654 € nettotap

Dersom det underliggende markedet stiger til 10 280 istedenfor:

Opsjonen vil fortsatt ha noe verdi så lenge det er tid igjen frem til forfall. Det meste du kan tape er premien du betalte. 50 punkter x 10 € = 500 € (pluss kurtasjeavgifter)

Dersom det underliggende markedet stiger til 10 280 istedenfor:

10 280,5- 10 199,5 = -81 punkter

(-81 x 10 €) - 5,654 € (høyere finansieringskostnad for å ta hensyn til en høyere markedsstengning kl. 23)

= 815,654 € nettotap

Hvordan kan jeg åpne en tradingkonto online?

Å åpne en CFD-konto eller en opsjonskonto hos IG er raskt og enkelt. Dersom du åpner én konto og senere ønsker å trade vårt andre produkt også, så er det enkelt å legge til enda en konto.

Fyll inn et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din

Umiddelbar ID-verifisering online

Vi kan vanligvis bekrefte identiteten din umiddelbart

Gjør innskudd og start tradingen

Eller prøv plattformen vår ved å åpne en risikofri demokonto

EUR/USD opsjonstrading vs. CFD-trading

Eksemplet nedenfor demonstrerer forskjellene ved å handle en barrier, vanilla-opsjon og en CFD på en long EUR/USD-posisjon. Den viser utfallet dersom markedet stiger som forventet.

Barriers Vanilla-opsjon CFD
Marked Spot EUR/USD Spot EUR/USD Spot EUR/USD
Instrument Barrier-call (12 650 knock-out) 12 800 Call EUR/USD
Vår kurs 135,1/135,9, knock-out-premie av 2 55/60 12 783/12 784
Trading Kjøp 10 kontrakter til 135,9 (1 kontrakt = 1 $ per punkt) Kjøp 10 kontrakter til 60 (1 kontrakt = 1 $ per punkt) Kjøp 1 kontrakter til 12 784 (1 kontrakt = 10 $ per punkt)
Marginkrav

1 359 $

((IGs underliggende kjøpspris - knock-out-nivå) + knock-out-premie) x størrelse

600 $

(størrelse på posisjonen x opsjons-premie)

4 257 $

En kontrakt er 10 $ per punkt og marginrenten er 3,33 %

Hva skjer videre?

EUR/USD stiger 100 punkter til neste dag.

Barriers Vanilla-opsjon CFD
Finansiering Finansiering = størrelse x (tom-next-rente + administrasjonsavgift på 0,3 %)
(10 $ x 0,7)

= 7 $
Ingen daglig finansieringskostnad gjelder Finansiering = størrelse x (tom-next-rente + IGs daglig finansieringskostnad på maksimalt 0,0022 % per dag)
(10 $ x 0,7)

= 7 $
Underliggende marked 12 883/12 884 12 883/12 884 12 883/12 884
Lukk Du selger til 235,1 Du selger til 75 Du selger til 12 883
Bruttofortjeneste 992 $

235,1 – 135,9 = 99,2
Antall kontrakter = 10

Verdi per kontrakt 1 $
160 $

75 -60 = 15

Verdi av ett punkt = 10 $

Nettogevinst = 15 x 10 $ = 150 $
990 $

12 883- 12 784 = 99

Antall kontrakter = 1

Verdi per kontrakt 10 $
Kostnad 0,8 punkt spread.

Det underliggende gikk opp 100 punkter, men du gjorde fortjeneste fra en stigning på 99,2. Finansiering trukket fra saldobalanse: 7 $ kurtasje på 1 $ som gjelder for 10 kontraktposisjoner inn og ut.
Spread på 5 punkter

Ingen finansiering

Kurtasje på 1 $ som gjelder for 10 kontraktposisjoner inn og ut.
IGs spread er 1 punkt.

Det underliggende steg med 100 punkter, men du gjorde fortjeneste fra en stigning på 99. Finansiering trukket fra saldobalansen: 7 $
Nettogevinst 983 $ 148 $ 983 $
Hva om... Markedet synker 114 punkter istedenfor:

Nettotap = ((-114 punkter - 0,8 spread) x 10 $) -7 $ finansiering - 2 $ kurtasje = 1 157 $
Markedet synker 114 punkter istedenfor:

Opsjonen vil fortsatt ha noe verdi så lenge det er tid igjen frem til forfall. Det meste du kan tape er premien du betalte: 60 punkter x 10 $ = 600 $ (pluss kurtasjeavgifter)
Markedet synker 114 punkter istedenfor:

Nettotap = ((-114 punkter - 0,8 spread) x 10 $) - 7 $ finansiering - 2 $ kurtasje = 1 157 $

Opsjoner vs. CFDer, forskjellene i detaljer

Opsjoner CFDer
Hva er det? Opsjoner er en form for finansielle derivater. Hos IG kan du trade to typer - barrier-opsjoner (også kalt barriers) og vanilla-opsjoner. Begge gjør det mulig å trade på kurser hentet fra det underliggende markedet heller enn selve markedet, men kursene til vanilla-opsjoner er i tillegg basert på en rekke andre faktorer. CFDer er en form for finansielle derivater. Du trader på kurser hentet fra det underliggende markedet og ikke det virkelige underliggende markedet.
Forfaller de? Det er bestemte forfallsdatoer for både barriers og vanilla-opsjoner. Nei, de forfaller ikke (ekskludert forwardkontrakter).
Når kan jeg trade? 24 timer i døgnet for barriers og en rekke store vanilla-opsjoner. 24 timer i døgnet på valuta og store aksjeindekser. For andre markeder er det normale åpningstider. Vi tilbyr også helgetrading på utvalgte markeder.
Må jeg betale for å holde posisjoner åpne? Ingen daglig finansieringskostnad for vanilla-opsjoner. Daglig finansieringskostnad for barriers. Daglig finansieringskostnad for alle markeder, unntatt futures. Rollover på futures.
Tjener IG på at jeg taper? Vi tjener primært på kurtasjer, spreads og premier, og hedger majoriteten av netto kundeeksponering. Vi aksepterer et lavt nivå av markedsrisiko der vi kan oppnå en liten gevinst eller tap.

Vi tjener primært på kurtasjer, spreads og premier, og hedger majoriteten av netto kundeeksponering. Vi aksepterer et lavt nivå av markedsrisiko der vi kan oppnå en liten gevinst eller tap.

Utfallet av en kundes DMA-trade2 påvirker aldri vår gevinst eller tap.

Hva slags trading passer de til?   Intra-dag
  Daglig
  Mellomlang horisont
  Intra-dag
  Daglig
  Mellomlang horisont
Kan jeg motta utbytte?   Vi gjør utbyttejusteringer på barriers for indekser.   Vi gjør utbyttejusteringer på CFDer av aksjer og aksjeindekser.
Kan den brukes til hedging?    
Kan jeg åpne en bedriftskonto?   Ja, vi tilbyr bedriftskontoer   Ja, vi tilbyr bedriftskontoer
Utvalg av instrumenter Flere enn 20 000 instrumenter, inkludert:
  Valuta
  Aksjeindekser
  Metaller
  Energier
  Spot metaller
  Myke råvarer
  Daglig aksjeindeks-futures
  Daglig olje-futures
Flere enn 15 000 instrumenter, inkludert:
  Valuta
  Aksjeindekser
  Metaller
  Energier
  Spot metaller
  Myke råvarer
  Aksjer
  Kryptovaluta
  DMA valuta2
  DMA aksjer
  Optjoner3
  Rentesatser
  Obligasjoner
  Sektorer
  Aksjeindeks-futures
Hvordan handle Fra opsjonskjeden velger du strike-prisen, deretter velger du handelsstørrelsen. For barriers velger du også knock-out-nivå. Gevinster og tap blir realisert i instrumentets basisvaluta. Du velger handelsstørrelsen gjennom antallet kontrakter eller aksjer du ønsker å trade. Hver kontrakt har en forhåndsbestemt verdi. Gevinster og tap blir realisert i instrumentets basisvaluta. Kontrakter tilgjengelig i EUR.
Avgiftene
En premie, som inkluderer spreaden, på alle markeder.
En kurtasje per kontrakt på alle markeder.
Finansieringsjusteringer på barriers.
En premie for knock-out på barriers som kun skal betales når knock-out-nivået ditt nåes.
En spread på alle markeder unntatt aksjer.
Vi tar en kurtasje for aksje-CFDer, men ingen spread.
Finansieringsjusteringer (ekskludert futures).
Tradingplattformer   Handle på dataen
  Apper for mobilen (iPhone, Android)
  Nettbrett (iPad)
  L2 Dealer (DMA)
  MetaTrader4
 ProRealTime
  Desktop dealing
  Mobile app (iPhone, Android)
  Nettbrett (iPad)
  L2 Dealer (DMA)3
  MetaTrader4
  ProRealTime
Direct market access     Ja, for valuta2 og aksjer
Kom i gang   Introduksjonsprogram
  Forhandsvisning av interaktiv plattform
  Demokonto
  Introduksjonsprogram
  Forhandsvisning av interaktiv plattform
  Demokonto

Trade med en markedsleder

Å åpne en tradingkonto for opsjoner hos IG er enkelt og raskt, du kan starte å trade innen minutter. Eller, hvorfor ikke prøve ut plattformen vår på en risikofri demokonto?

Kanskje du også er interessert i...

Usikker på hvilken konto som passer deg best? Få hjelp fra vårt imøtekommende kundeservice-team på en rekke måter.

Oppdag teknologien vi tilbyr for å hjelpe deg trade på beste måte, uansett om du er på dataen din eller på farten

Bli en bedre trader uansett hvilket erfaringsnivå du er på, med interaktive kurs, live-eventer og mer

1 Dette er ikke tilfellet hvis knock-out-premien endres. Hvis premien for knock-out endres vil kursen for barrier-opsjonen flytte seg like mye som premien endres.
2 På grunn av regulatoriske inngrep vil visse produkter ikke være tilgjengelige for ikke-profesjonelle kunder fra og med 2. juli 2018. Som et resultat av dette kan vi kun tilby Forex Direct til profesjonelle traders. For å lese mer om dette og for å finne ut om du kan kvalifiseres til å bli en profesjonell trader, vennligst se siden vår om Profesjonell trading.
3 CFD-opsjoner er kun tilgjengelige for profesjonelle kunder.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.