CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan trade på aksjer?

Aksjemarkedet er fullt av muligheter – uansett hvor erfaren du er. Hos oss vil du ha over 14 500 aksjer og ETFer å velge mellom. Følg denne guiden for å begynne å trade aksjer.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Her kan du lese om hvordan du kommer i gang hos oss, dersom du er klar til å begynne å trade på aksjer:

1. Velg hvordan du ønsker å trade

Du kan trade aksjer via produkter med giring som barriers og CFDer.

2. Velg muligheten dinVelg muligheten din

Velg mellom over 14 500 ledende globale aksjer og ETFer.

3. Ta en posisjon

Åpne en tradingkonto og ta din første posisjon

Hvordan fungerer aksjemarkedet?

Du vil kjøpe et selskaps aksjer dersom du tror det vil oppleve sterk vekst. For å gå i gevinst, må du deretter selge dem til en høyere pris. Tror du derimot at selskapet kommer til å møte vanskeligeter som kan påvirke aksjeprisen, vil du heller selge aksjene for å låse inn din nåværendre gevinst, eller begrense mulige fremtidige tap.

Investering vs. aksjer

Investering og trading er lignende uttrykk som ofte brukes om hverandre – men de har noen viktige forskjeller.

 • Å investere i en aksje vil si at du tar direkte eierskap over et selskaps aksjer. Dette vil gjøre deg til en aksjonær, og du vil være kvalifisert til å motta stemmerettigheter og utbyttebetalinger, dersom selskapet gir dette
 • Å trade på aksjer vil si at du spekulerer på en aksjes prisbevegelser med derivater som CFDer og barriers, uten å ta direkte eierskap

Hva beveger aksjeprisene?

Før selskapet går offentlig, gjennom en børsnotering, vil deres aksjer ha en fast prisramme – ofte bestemt av forsikringsgiveren til børsnoteringen (vanligvis en stor bank). Denne rammen vil settes i henhold til den forventede interessen i noteringen, i tillegg til selskapets fundamentale verdi – inkludert dets inntekter, produkter, og eksisterende popularitet.

Så snart børsnoteringen er gjennomført, vil svingninger i aksjeprisen forårsakes av endringer i tilbud og etterspørsel etter aksjen. Dersom tilbudet er større enn etterspørselen, kan aksjeprisen falle; er etterspørselen høyere enn tilbudet, kan aksjeprisen stige.

Det vil alltid være et begrenset tilbud av aksjer i et selskap. De kan bestemme seg for å utstede flere aksjer, eller å kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærer, for å redusere tilbudet, men antallet aksjer som sirkulerer er alltid kjent.

Hva beveger aksjeprisene?

Det finnes flere grunner til hvorfor etterspørselen etter en aksje varierer over tid, inkludert:

 • Inntektsrapporter: selskaper slipper vanligvis midlertidige rapporter om deres finansielle ytelse en gang hvert kvartal, og en full rapport en gang i året. Disse rapportene kan påvirke et selskaps aksjepris, da traders og investorer bruker tall som inkluderer inntekt, overskudd og fortjeneste per aksje (EPS) som en del av sine fundamentale analyser
 • Makroøkonomiske data: tilstanden til økonomien et selskap opererer i vil påvirke veksten deres. Publiseringer av for eksempel brutto nasjonalprodukt (BNP) og detaljsalg kan ha en betydelig innvirkning på selskapets aksjepriser – sterke data kan få dem til å stige, mens svake data kan få dem til å falle
 • Markedssentiment: bevegelser i aksjeprisene er ikke alltid basert på fundamental analyse. Synet offentligheten, i tillegg til markedsdeltakerne, har på en bestemt aksje, kan få etterspørselen til å svinge. Slik kan det dannes spekulative bobler
 • Rentesatser: dersom rentesatsene er lave, kan aksjemarkedet oppleve økt aktivitet – til tross for de tidligere faktorene nevnt her. Det er fordi flere vil snu seg mot aksjer for å oppnå større avkastning enn de ellers kunne fått til dersom de sparte penger på en bankkonto

Oppdag hvordan du kan trade på aksjer

Når du åpner en tradingkonto hos oss, vil du kunne:

 • Kjøp (gå long) eller selg (gå short) på 14 500 internasjonale aksjer, for å spekulere på om prisen deres stiger eller falle
 • Kjøp eller selg vårt utvalg av ETFer for å få eksponering til en gruppe aksjer fra et helt land, indeks eller sektor
 • Kjøp eller selg en rekke globale indekser – inkludert OBX (Norway 25), DAX (Germany 40), CAC (France 40) og Dow Jones Industrial Average (Wall Street) – for å spekulere på ytelsen til en hel økonomi, med en enkelt trade

Hvordan trade på aksjer utenfor åpningstidene?

Vi har et markedsledende tilbud utenfor åpningstidene, med over 70 viktig amerikanske aksjer. Fordi volatilitet ikke venter på markedets åpningstider, vil du kunne trade både før og etter at markedet har stengt.

Hvordan trade aksjer med direct market access (DMA)

DMA er tilgjengelig med CFD-trading og lar deg åpne en posisjon direkte gjennom ordreboken til en børs – noe som gir deg god likviditet, full markedssynligheter og avansert utførelse.

Vår DMA-plattform kalles L2 Dealer, og den gir deg tilgang til Level 1 og Level 2 prisdata. Level 1-data gir deg prising direkte fra en børs, mens Level 2 vil i tillegg vise børsens ordrebok.

Det er viktig at du utfører egne undersøkelser av selskapet når du velger en aksje. Du burde bruke både en fundamental og en teknisk analyse når du vurderer et selskaps finanser og den potensielle fremtidige ytelsen til aksjeprisen.

 • Teknisk analyse er opptatt av diagrammønstre, tekniske indikatorer og historiske prishendelser
 • Fundamental analyse er basert på et selskaps finansielle data, inkludert inntekt, telefonsamtaler om inntekt, eller fortjeneste og tapsutskriften

Kostnader ved aksjetrading

Våre kostnader og avgifter for å trading varierer avhengig av produktet du bruker for å ta en posisjon.

 • Trade på aksjer
 • ETF-trading
 • Indekstrading

Info Risiko og avkastning Kostnader Hos oss

Spekulere på prisbevegelsene til individuelle aksjer.

Du kan gå long eller short på derivater med giring, slik som CFDer og barriers.

Risikoene dine når du trader er høye på grunn av bruken av giring – som kan forstørre tapene dine, i tillegg til gevinstene dine.

Å legge en garantert stoppordre til posisjonen din kan bidra til å redusere eksponeringen din til risiko.1

Aksje-CFDer har en minimumskurtasje på 0,1 % når du åpner og lukker en posisjon.

Spot-trading av CFDer og barriers innebærer daglige finansieringskostnader, mens CFDer ikke har det.3

For barrier-trades må du betale for både en spread og kurtasje.

Kurtasje på alle opsjoner trades til 0,1 enhet av markedsvaluta per kontrakt, som betales ved åpning og lukking.

Du vil kunne trade over 14 500 internasjonale aksjer med CFDer, og et bredt uvalgt topp-aksjer med barriers.

Åpne en tradingkonto

Info Risiko og avkastning Kostnader Hos oss

Spekuler på prisbevegelsene til en ETF.

Du kan gå long eller short med en CFD mer giring.

Risikoene dine når du trader er høye på grunn av bruken av giring – som kan forstørre tapene dine, i tillegg til gevinstene dine.

Å legge til garanterte stoppordre til posisjonene dine kan bidra til å redusere eksponeringen din til risiko.1

Aksje-CFDer har en minimumskurtasje på 0,1 % når du åpner og lukker en posisjon. Spot-trading av CFDer innebærer daglige kostnadsjusteringer, mens CFD-futures ikke gjør det.3

Du vil kunne trade på over 6 000 ETFer, inkludert forskjellige indekser, sektorer, valuta og råvarer, med CFDer.

Åpne en tradingkonto

Info Risiko og avkastning Kostnader Hos oss

Spekuler på prisbevegelsene til en indeks – som er en samling av mange forskjellige selskapers aksjer, som gir deg eksponering til en hel sektor eller økonomi samtidig.

Du kan gå long eller short på derivater med giring, slik som CFDer og barriers.

Risikoene dine når du trader er høye på grunn av bruken av giring – som kan forstørre tapene dine, i tillegg til gevinstene dine.

Å legge til garanterte stoppordre til posisjonene dine kan bidra til å redusere eksponeringen din til risiko.1

CFD-spreader starter fra 1,2 på Germany 40, 0,5 på Norway 25, 1 på France 40, og 2,4 på Wall Street.

Spreader for barriers starter på 0,8 for Germany 40, 0,8 på France 40, 0,8 på FSTE 100 og 1,4 på Wall Street.

Barrier-trades innebærer en spread og en kurtasje, mens CFD-trades (ekskludert aksjer) kun innebærer en spread. Spreader på barriers pleier å være mindre enn CFDer.

Du vil kunne trade en rekke globale indekser, slik som DAX 30 (Germany 40), CAC 40 (France 40), Dow Jones Industrial Average (Wall Street), og FTSE 100 med CFDer og barriers.

Åpne en tradingkonto

Hvordan trade på aksjer?

For å trade aksjer, følg disse stegene:

Åpne en konto eller logg inn

 1. Besteme deg for om du ønsker å trade CFDer eller barriers
 2. Søk etter et selskap i tradingplattformen vår
 3. Vurder om du ønsker å gå long eller short, og ta steg for å håndtere risikoen din
 4. Åpne og overvåk aksjetraden din

Hvordan trade på aksjer?

CFD-trading

For å begynne å trade aksjer med CFDer, må du først bestemme deg for om du skal «kjøpe» markedet ved å åpne en long-posisjon, eller «selge» for å åpne en short-posisjon. Når du åpner en trade, kan du også legge til ordre på posisjonen din.

 • Stoppordre er designet for å begrense tap til et maksimalt beløp, skulle markedet bevege seg imot deg. De vil lukke traden din automatisk dersom markedet treffer ditt valgte nivå for stop-loss
 • Limit-ordre er designet for å låse inn gevinster, skulle markedet bevege seg i din favør. De vil lukke traden din automatisk dersom markedet treffer ditt valgte limit-nivå

Du vil kunne overvåke dine åpne posisjoner fra plattformen vår. Eventuelle løpende gevinster eller tap vil bevege seg i linje med de underliggende aksjeprisene, og det vil vises tydelig.

Så snart du er klar for å lukke traden din, kan du gjøre dette ved å klikke på fanen «posisjoner» i menyen. Når fanen er åpen, velger du knappen «lukk». Ved å lukke traden din, vil du realisere din endelige gevinst eller tap.

Trading med barriers

For å begynne å trade med barriers, må du bestemme deg for om din utvalgte aksje vil stige eller falle i verdi. Dersom du tror den vil stige, og ønsker å gå long, vil du kjøpe en call-barrier. Dersom du tror den vil falle, og ønsker å gå short, vil du kjøpe en put-barrier. Barriers åpnes alltid ved kjøp.

Våre barriers har «knock-out-nivåer» som automatisk lukker posisjonen din dersom de utløses. Dette vil si at din maksimale risiko er begrenset av knock-out-nivået, og er informasjon du får beskjed om på forhånd. Knock-out-nivået til en call-barrier er satt under det nåværende markedsnivået. For en put-barrier er derimot knock-out-nivået satt over det nåværende markedsnivået.

Du velger knock-out-nivå når du kjøper en barrier for å åpne en posisjon. Da det brukes til å avgjøre prisen til en barrier, vil knock-out-nivået også avgjøre giringen på traden. Du kan sette en limit-ordre for å automatisk lukke en posisjon – og ta gevinster – når markedet beveger seg i din favør med et forhåndsbestemt beløp.

Du vil kunne overvåke dine åpne posisjoner i arbeidsområdet ditt. Eventuelle løpende gevinster eller tap vil bevege seg en-for-en med den underliggende aksjeprisen. Så snart du er klar til å lukke traden din, kan du gjøre dette ved å selge din barrier. Ved å lukke traden din, vil du realisere din endelige gevinst eller tap.

Kostnadsfrie verktøy og ressurser for aksjetrading

Før du begynner å trade aksjer, burde du vurdere å bruke de utdanningsresussrsene vi tilbyr, som for eksempel IG Academy eller vår demokonto. IG Academy har mange kurs å velge mellom, og de går gjennom en rekke forskjellige finansielle konsepter eller prosesses – som for eksempel det grunnleggende ved analyse – som kan hjelpe deg med å bli en bedre trader.

Demokontoen vår er en flott måte for deg å lære mer om trading med giring, og du vil få en grundig forståelse for hvordan alle våre tradingprodukter fungerer – i tillegg til hvordan det er å trade med giring – før du risikerer faktisk kapital.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg tjene penger på aksjetrading, og hva er risikoene?

Du kan gå i gevinst ved å trade aksjer dersom du korrekt forutser om aksjeprisene vil stige eller falle. Dersom du kjøper aksjer via en megler på en aksjebørs, kan du kun gå i gevinst ved å gå long – altså, dersom aksjen du kjøper øker i verdi innen du velger å selge dem. Bestemmer du deg derimot for å trade aksjer gjennom derivater, kan du også dra nytte av fallende aksjepriser ved å gå short.

På grunn av bruken av giring, kan trading anses som mer risikabelt enn tradisjonell aksjeinvestering. Giring kan forstørre både gevinstene og tapene dine. Dersom du bestemmer deg for å trade på aksjer med våre produkter, vær oppmerksom på at all produkter med giring er komplekse instrumenter. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer og barriers fungerer, og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Hvordan kan jeg trade aksjer online?

Du kan trade aksjer online gjennom vår tradingplattform, som tilbyr en rask og intuitiv måte å trade på gjennom nettleseren din. Du vil kunne åpne, lukke og redigere posisjonene dine med bare noen få klikk.

Les mer om IGs online tradingplattform

For å begynne å trade aksjer online med oss, vil du måtte:

 1. Bestem deg for om du ønsker å trade med CFDer eller barriers
 2. Åpne konto
 3. Undersøk markedet og utfør egne analyser
 4. Velg hvilke aksjer du ønsker å trade
 5. Åpne og overvåk posisjonen din

Vennligst merk at all trading innebærer risiko, og tidligere resultater aldri garanterer fremtidige resultater. Når du trader, risikerer du kapitalen din.

Kan nybegynnere begynne å trade aksjer?

Nybegynnere kan begynne aksjetrading med å lære så mye som mulig om markedene før de åpner en posisjon. Dette kan du gjøre gjennom IG Academy og det store tilbudet av online kurs.

En annen måte å øke selvtilliten på før du trader aksjer, er å åpne en demokonto. Nybegynnere kan skape strategier i et risikofritt miljø ved å øve med 100 000 NOK i virtuelle midler.

Hva er en ETF og hvordan trades de?

En ETF (børshandlet fond) er et instrument som sporer ytelsen til et underliggende aktivum eller gruppe aktiva. Du kan trade på en rekke forskjellige aktivaer – ETFer på aksjeindeks følger en indeks eller en gruppe med aksjer, ETFer på valuta følger flere valutaer og ETFer på sektorer følger selskaper i innenfor en bransje.

Å trade ETFer er en flott måte å kapitalisere på kortsiktige prisbevegelser innen visse sektorer. Du kan trade ETFer ved bruk av CFDer med giring. Mens giring kan forstørre gevinstene dine, kan det også øke tapene dine. Det er derfor viktig at du skaper en strategi for risikohåndtering før du begynner å trade.

Les mer om ETFer og hvordan du kan trade dem

Hva er kostnadene for å trade aksjer online?

Hos oss vil kostnadene avhenge av om du bestemmer deg for å trade med CFDer eller barriers. Når du trader aksjer med CFDer, vil du bli belastet en kurtasje i stedet for en spread. Det finnes andre kostnader å ta hensyn til, slik som daglige finansieringskostnader.3

Når du trader med barriers vil du betale en premie, som inkluderer en spread og en knock-out-premie, i tillegg til en kurtasje per kontrakt. Posisjoner som holdes over natten vil påløpe en daglig finansieringskostnad.3

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Lær hvordan du trader aksjer i IG Academy

Gå videre til …

Les mer om hva aksjer er, hvordan de fungerer, og hvorfor de trades.

Oppdag hva en børsnotering (IPO) er, og lær hvordan den kan trades.

Begynn å trade mer enn 70 amerikanske markeder før og etter markedets åpningstider.

Fotnoter

1 Det påløper en premie dersom det garanterte stoppet utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet ditt når du legger inn stoppordren. Merk at premiene kan endres, spesielt ved inngangen til helgene eller i løpet av volatile markedsforhold.
2 Pris for beste tradingplattform tildelt ved ADVFN International Financial Awards 2020 og Professional Trader Awards 2019
3 En daglig finansieringskostnad skal betales dersom Turbo24, barrierkontrakter og spot-CFD-kontrakter forblir åpne etter kl. 23.00 norsk tid. For barriers og CFDer vil vi justere innskuddet ditt for å ta hensyn til kostnaden for å finansiere posisjonen din. Se hvordan du beregner den daglige finansieringskostnaden.